Kansfonds

Kansfonds zet zich in voor mensen die in onze samenleving buiten de boot vallen. Vanwege armoede, trauma’s, gebrek aan scholing of een handicap. Kansfonds geeft mensen met complexe problemen weer perspectief. Bijvoorbeeld met een koksopleiding op de Culinaire Vakschool. Bijna tweederde van de cursisten vindt daarna een betaalde baan. Of ze leren door. Om zelfstandig mens te worden met gevoel van eigenwaarde. Het kan als we ze een kans geven!

Van daklozen tot arme gezinnen

In ons land zit een grote groep mensen serieus in de knel. Vaak hebben ze zulke ingewikkelde pyscho-sociale problemen dat ze niet meer passen in regels en voorzieningen. Denk aan zwerfjongeren, eenzame ouderen, kinderen van vluchtelingen, mensen met hoge schulden en arme gezinnen. Kansfonds steunt sociale initiatieven van burgers die deze kwetsbare medemensen weer op de been helpen.

Honderden aanvragen

Jaarlijks beoordeelt Kansfonds zo’n 600 projectaanvragen en selecteert daaruit veelbelovende initiatieven. Kansfonds steunt de gekozen projecten financieel, maar ook met de kennis en ervaring die het fonds heeft opgedaan. Kansfonds volgt alle projecten op de voet en evalueert ze regelmatig.

Kansfonds ontving sinds 2006 een bijdrage van € 112,8 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij Kansfonds en 98 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 5 miljard aan goede doelen geschonken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl