Marine Stewardship Council

Suparman vangt deze blauwe zwemkrabben in de rijke viswateren rond het Indonesische eiland Madura. Waar de Marine Stewardship Council (MSC) met duizenden vissers samenwerkt aan verduurzaming van de krabbenvangst, een belangrijke bron van inkomsten. MSC wil overbevissing tegengaan. Zodat zo’n 275.000 mensen op Madura ook in de toekomst hun boterham kunnen verdienen met het vangen en verwerken van de gewilde krabben, die straks het MSC-keurmerk voor duurzaamheid mogen dragen.

Duurzame standaard

MSC heeft samen met wetenschappers, visserij-experts en milieubeschermingsorganisaties een internationale standaard voor duurzame visserij ontwikkeld. Aan de hand van die standaard worden visserijbedrijven beoordeeld en gecertificeerd. Om het MSC-keurmerk te mogen voeren moet de visserij voldoen aan drie criteria: de visbestanden beschermen, het effect op het zeeleven (inclusief vogels en zeezoogdieren) tot een minimum beperken én een effectief managementsysteem hanteren.

De hele visketen

Daarnaast heeft MSC een tweede standaard ontwikkeld voor de traceerbaarheid van vis in de hele visketen, van vangst tot winkel. Beide MSC-standaarden zijn gebaseerd op onafhankelijke beoordeling door geaccrediteerde instellingen die de certificering verzorgen. De standaarden voldoen aan de strenge internationale criteria voor beste vispraktijk ter wereld. En ondersteunen de wereldwijde transformatie naar duurzame visvangst.

Samen maken we het verschil

De Marine Stewardship Council ontving de afgelopen vijf jaar een bijdrage van € 4,2 miljoen. Dankzij onze deelnemers kunnen wij de Marine Stewardship Council en meer dan honderd andere organisaties financieel ondersteunen. De Postcode Loterij heeft sinds de oprichting in 1989 al ruim € 6,2 miljard aan goede doelen kunnen schenken.Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl