Oceana

Oceana wil het leven in de wereldzeeën beschermen en herstellen. Wereldwijd. Ook in onze Noordzee. In 2016 ondernam Oceana een maandenlange onderzoeksexpeditie. Het goede nieuws: de biodiversiteit in de Noordzee is groter dan gedacht. Maar de verwoesting van de zeebodem is fors. Op basis van dit onderzoek kunnen overheid, visserij en natuurorganisaties samen afgewogen beslissingen en beleid maken. De Noordzee heeft ons nodig!

Cruciaal

Oceanen bedekken meer dan tweederde van het aardoppervlak. Ze bevatten het grootste deel van het leven op aarde en spelen een cruciale rol in ons klimaat, door o.a. het absorberen van CO2. Gezonde oceanen zouden dagelijks 1 miljard mensen kunnen voeden, op een duurzame manier. Maar het ecosysteem dat de oceanen samen vormen staat onder druk, door vervuiling en overbevissing.

Krachtige combinatie

De internationale organisatie Oceana werkt met een combinatie van gedegen onderzoek, een sterke politieke lobby en grote campagnekracht, Oceana kan rekenen op de steun van wereldberoemde ambassadeurs, zoals Sting, James Cameron, Harrison Ford en Morgan Freeman. Voor het grote Noordzee-onderzoek, dat Oceana samen met Stichting De Noordzee uitvoerde, ontving de organisatie een eenmalige bijdrage van de Postcode Loterij.

Oceana ontving dit jaar een eenmalige bijdrage van € 2,25 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij Oceana en 103 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 5,4 miljard aan goede doelen geschonken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl