Rewilding Europe

Europa wordt steeds wilder. Met dank aan Rewilding Europe. Straks is de bedreigde monniksgier weer een vertrouwde verschijning in het woeste grensgebied van Bulgarije en Griekenland. Daar werkt Rewilding Europe aan de comeback van deze prachtige aaseter. Door stap voor stap de hele voedselketen te herstellen. Bijvoorbeeld door meer prooidieren uit te zetten voor wolven en jakhalzen. Zodat de gieren meer aas kunnen vinden.

Herstel evenwicht

Het herstel van de gierenpopulatie is onderdeel van het zoveel mogelijk terugbrengen van het natuurlijk evenwicht. Het uitzetten van herten voor de aanwezige roofdieren is slechts een van de maatregelen. De Monniksgieren worden ook naar een gunstige broedlocatie in Bulgarije gelokt. En hun zwerf- en trekgedrag wordt onderzocht. Verder komt er een hondenteam voor de opsporing van vergiftigd aas dat helaas nogal eens door stropers en herders wordt neergelegd.

Spectaculaire natuur

Rewilding Europe is een samenwerking van het WNF, Wild Wonders of Europe, ARK Natuurontwikkeling en Conservation Capital. Rewilding Europe ontwikkelt in Europa enorme gebieden – van minimaal 100.000 hectare - met spectaculaire, wilde natuur. Waar de mens een welkome bezoeker is. En ook de lokale economie profiteert van de terugkeer van bijzondere wilde diersoorten. Rewilding Europe mikt op één miljoen hectare herstelde Europese natuur in 2022. 

 Rewilding Europe ontving sinds 2012 een bijdrage van € 2,5 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij Rewilding Europe en 98 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 5 miljard aan goede doelen geschonken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl