Stichting de Vrolijkheid

Elke week kunnen kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra zich creatief uiten bij Stichting de Vrolijkheid. In de Vrolijke Ateliers kunnen kinderen naar hartenlust tekenen en schilderen, en maken ze foto’s, films en muziek. Een plek om zelfvertrouwen en talent te ontwikkelen. Stichting de Vrolijkheid brengt jonge vluchtelingen die in onzekerheid leven elke week een beetje geluk. Iets wat elk kind verdient.

Vergeten kinderen

Stichting de Vrolijkheid is een netwerk van musici, theatermakers, filmers en kunstenaars die hun tijd en talent besteden aan een vergeten groep: de kinderen in de Nederlandse azielzoeksrcentra. Eén op de drie bewoners in een azc is 18 jaar of jonger. In 27 azc’s realiseert De Vrolijkheid op vaste momenten in de week een Vrolijk Atelier. Van tekenen tot nieuwe media – er is van alles te doen. De kinderen genieten, leren en lachen.

Optredens en exposities

Er wordt gewerkt met leeftijdsgroepen. Soms zijn de ateliers een aanloop naar grotere projecten, waarvoor ook mensen van buiten het azc worden uitgenodigd. In 2017 organiseerde De Vrolijkheid 3987 vrolijke workshops en 195 optredens en exposities binnen en buiten de azc’s. Duizenden kinderen konden zo weer even echt kind zijn, hun talenten ontwikkelen en positieve ervaringen opdoen die hun veerkracht versterken.

Stichting de Vrolijkheid ontving sinds 2008 een bijdrage van € 8,6 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij Stichting de Vrolijkheid en meer dan 100 andere organisaties financieel onder­ steunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 5,8 miljard aan goede doelen geschonken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl