Vluchtelingenwerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland helpt vluchtelingen zo snel mogelijk aan het werk. Want zij willen dolgraag een zelfstandig bestaan opbouwen. Hun ervaring en talent inzetten voor de Nederlandse maatschappij. Maar taalachterstand, niet-erkende diploma’s en een beperkt netwerk zijn forse hobbels. Vrijwillige arbeidscoaches van VluchtelingenWerk stomen vluchtelingen klaar voor de arbeidsmarkt. Door een sociaal netwerk te creëren, persoonlijke doelen te stellen en werkgevers te benaderen.

Kwetsbaar

Vluchtelingen hebben huis en haard moeten ontvluchten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de rechten en een rechtvaardige behandeling van vluchtelingen. Want zonder ondersteuning zijn ze ook hier kwetsbaar.

Werk is cruciaal

Een baan is voor vluchtelingen dé manier om zich een plek te verwerven in de Nederlandse samenleving. De meesten van hen willen niets liever dan snel aan de slag. Samen met de vrijwillige arbeidscoaches van VluchtelingenWerk overbruggen vluchtelingen de afstand tot de arbeidsmarkt. Zodat zij hier een toekomst kunnen opbouwen. En Nederland volop kan profiteren van hun kennis, ervaring en talent.

VluchtelingenWerk Nederland ontving sinds 1990 een bijdrage van € 278,7 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij VluchtelingenWerk Nederland en 98 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 5 miljard aan goede doelen geschonken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl