Voedselbanken Nederland

De voedselbanken slaan alarm. Door de coronacrisis stijgt de vraag naar voedselpakketten, maar hapert de aanvoer en verdeling van levens­ middelen. Vrijwilligers vallen uit en de kosten voor distributie en hygiëne nemen toe. Voedselbanken Nederland vroeg ons om hulp en ontvangt, inclusief een extra noodbijdrage, per direct een bedrag van € 1 miljoen. Zo kunnen de voedselbanken de armste huishoudens in deze moeilijke tijd blijven helpen. Samen komen we er doorheen!

Meer kosten, minder vrijwilligers

De 170 voedselbanken in Nederland werken uitsluitend met vrijwilligers. Maar er zijn natuurlijk wel kosten, voor bijvoorbeeld huur, transport en koeling. Door de coronacrisis moeten de vaak wat oudere vrijwilligers, die geschoold zijn in hygiëne en voedselveiligheid, thuis blijven. En extra maatregelen maken aanvoer en distributie duurder. Daardoor krijgen duizenden huishoudens op dit moment niet de voedselhulp die ze nodig hebben. Koepelorganisatie Voedselbanken Nederland heeft dringend extra geld nodig, en dat geld is er nu gekomen.

Tegen armoede en verspilling

Meer dan een miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. Om voldoende voedselpakketten te kunnen verstrekken, werkt Voedselbanken Nederland samen met supermarkten, producenten, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo wordt de impact van armoede verminderd en gaan we voedselverspilling tegen. Bovendien werkt Voedselbanken Nederland samen met professionele organisaties, die de klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn!

Samen maken we het verschil

Voedselbanken Nederland ontving sinds 2013 een bijdrage van € 5,51 miljoen. Dankzij onze deelnemers kunnen wij Voedselbanken Nederland en ruim honderd andere organisaties financieel blijven ondersteunen. En heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 6,2 miljard aan goede doelen geschonken.

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl