de Vogelbescherming

De Afsluitdijk veranderde de Zuiderzee in een zoet, stilstaand IJsselmeer. Eb en vloed verdwenen, maar daarmee helaas ook veel vogels, vissen en planten. Vogelbescherming maakt het IJsselmeergebied rijker en zorgt dat de vogelpopulatie – denk aan visdieven, zwarte sterns en visarenden – weer kan groeien. Onder meer door bij Tacozijl en De Nes oevergebieden vogelvriendelijk te maken en visverbindingen met het achterland te creëren, zodat vogels ook meer voedsel kunnen vinden.

Van stilstand naar vooruitgang

Het ecosysteem in het IJsselmeer heeft zich sinds de komst van de Afsluitdijk, ruim 80 jaar geleden, nooit meer hersteld. Het water beweegt niet meer en daardoor vindt er geen uitwisseling van vis en voedingsstoffen meer plaats met de Waddenzee, de rivieren en het brede oeverland. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur. Allerlei vis- en plantensoorten verdwenen en vogels vinden minder voedsel. Maar dat gaat nu gelukkig veranderen.

Nieuw evenwicht

Niet alleen Vogelbescherming helpt mee aan het herstel van de natuur. Andere partijen werken nu hard aan de aanleg van een vismigratierivier in de Afsluitdijk. Een waterbouwkundig kunststukje dat het IJsselmeer en de Waddenzee straks weer verbindt. Trekvissen, die zoet én zout water nodig hebben om op te groeien of zich voort te planten, kunnen vanaf 2023 weer vrij heen en weer bewegen. Onze loterij steunt dit baanbrekende project met ruim € 2 miljoen.

Samen het verschil maken

Vogelbescherming Nederland ontving sinds 1996 een bijdrage van € 64,4 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij Vogelbescherming Nederland en meer dan 100 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 6,2 miljard aan goede doelen geschonken.

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl