Wetlands

Wetlands International strijdt voor het behoud van delta’s, moerassen en mangroves. Gebieden op de grens van land en water, die voor miljoenen kwetsbare mensen een belangrijke bron zijn van zoet water en voedsel. Deze ‘wetlands’ bieden ook bescherming tegen de gevolgen van klimaat­ verandering, zoals overstromingen en droogtes. Door drooglegging, ver­ stedelijking en vervuiling verdwijnen wetlands in een snel tempo. Het tij moet snel keren voor deze onmisbare gebieden, stelt Wetlands International.

Essentieel voor mens en dier

Overal op de wereld vind je wetlands. Van moerassen in de poolgebieden tot aan mangrovebossen in de tropen. Maar ook rivieren, meren, veengebieden, rivierdelta’s en rijstvelden zijn wetlands. Ze vormen een thuis voor allerlei planten en dieren, van trekkende ganzen tot ijsvogels en van zoetwaterkrabben tot orang-oetans. Wetlands zijn bovendien een natuurlijke voedselbron voor de allerarmsten op onze planeet.

Nieuwe projecten, nieuwe partners

Door verstedelijking en drooglegging worden veel wetlands bedreigd.

Wetlands International werkt op plekken waar deze gebieden absoluut onmisbaar zijn voor mens en natuur. Samen met non-profit organisaties, overheden en bedrijven laat Wetlands International zien hoe je wetlands en omliggende gebieden duurzaam kunt beheren. De bijdrage van onze loterij wordt gebruikt om pilotprojecten en nieuwe partnerschappen te starten en vervolgens uit te bouwen.

Wetlands International ontving in 2018 een projectbijdrage van € 1 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij Wetlands International en meer dan 100 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 5 miljard aan goede doelen geschonken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl