WOMEN Inc.

Gendergelijkheid begint op school, stelt WOMEN Inc. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat stereotypen en vooroordelen ook in de klas vaak onbewust in stand worden gehouden. Wist u bijvoorbeeld dat wiskundeleraren meisjes minder vaak aan de beurt laten komen dan jongens? WOMEN Inc wil dóór met de emancipatie. Het moet doodgewoon zijn als Sarah (8 jaar, links) straks geen juf wordt maar piloot. En laat niemand gek opkijken als Frederique (9) later CEO van een grote bank wordt.

Rollenpatroon

Uit onderzoek blijkt bovendien dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in schoolboeken. Het is in elk geval duidelijk dat meisjes (en jongens dus ook) van jongs af aan een bepaald rollenpatroon opgelegd krijgen. En dat heeft gevolgen. Zo blijkt dat meisjes tussen de 5-7 jaar zichzelf als minder slim beschouwen dan jongens. En 74% van de meisjes denkt nog altijd dat het voor vrouwen lastiger is om een leider te worden dan voor mannen.

Het begint op school

In Nederland is er nog steeds sprake van een scheve werk-zorg verdeling tussen mannen en vrouwen. Vrouwen krijgen daarnaast voor hetzelfde werk gemiddeld 14% minder betaald dan mannen. Dat moet anders, en dat begint bij het onderwijs. WOMEN Inc. vindt dat ieder kind recht heeft op een inclusief onderwijssysteem, gebaseerd op gelijkheid. Daarom zet WOMEN Inc. zich op allerlei manieren in voor een samenleving waarin jongens en meisjes, mannen en vrouwen, allemaal dezelfde kansen krijgen.  

Samen maken we het verschil

WOMEN Inc. is een van de meer dan honderd organisaties die wij dankzij onze deelnemers kunnen ondersteunen. De afgelopen vijf jaar ontving WOMEN Inc. een bijdrage van € 2,5 miljoen. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij in 1989 hebben we al ruim € 6,2 miljard aan goede doelen kunnen schenken.
Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl