World Food Programme

Vandaag is het Wereldvoedseldag. Een mooi moment om het World Food Programme (WFP) in het zonnetje te zetten. Het WFP, dat onlangs de Nobelprijs voor de Vrede ontving, helpt jaarlijks honderd miljoen mensen aan voldoende eten. Zoals vluchtelingen in conflictgebieden en slachtoffers van rampen of klimaatverandering. Maar ook deze Filipijnse schoolkinderen, die dankzij vaste maaltijden geconcentreerd kunnen leren. Het WFP voedt mensen én hun kansen op een gezonde toekomst.

Levens redden

Het World Food Programme van de Verenigde Naties is de grootste humanitaire organisatie ter wereld. Het WFP redt talloze levens door voedselhulp te bieden in noodsituaties, zoals oorlog en natuurrampen. Tegelijkertijd helpt de organisatie gemeenschappen om de impact van klimaatverandering en bijvoorbeeld de Covid-19 pandemie het hoofd te bieden. Door op vele plekken in de wereld samen te werken aan een betere, duurzame toekomst.

Investeren

Elk jaar ondersteunt het WFP zo’n honderd miljoen mensen in 88 landen. Niet alleen met voedselhulp, maar bijvoorbeeld ook met cash geld, zodat families zelf voor voldoende eten kunnen zorgen. Met onder meer ontwikkelingsprogramma’s en schoolmaaltijden investeert het WFP in toekomstige generaties, zodat kinderen en jongeren kunnen uitgroeien tot gezonde, zelfstandige en productieve volwassenen. Want alleen zo kan de cyclus van honger en armoede doorbroken worden.

Samen het verschil maken

Het World Food Programme ontving de afgelopen vijf jaar een bijdrage van € 6,7 miljoen. Dankzij onze deelnemers kunnen wij het World Food Programme en meer dan honderd andere organisaties financieel ondersteunen. De Postcode Loterij heeft sinds de oprichting in 1989 al ruim € 6,2 miljard aan goede doelen kunnen schenken.Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl