Ook zij krijgen juridische hulp als dat nodig is. 

Defence for Children komt in actie

Kinderen hebben rechten. Recht op zorg en onderwijs bijvoorbeeld. Klinkt logisch toch? Maar hun rechten komen snel in het gedrang als ze opgroeien in armoede, uit huis worden geplaatst of te maken krijgen met geweld. Defence for Children springt voor ze in de bres: via de Kinderrechtenhelpdesk krijgen kwetsbare kinderen alle nodige juridische ondersteuning. Ook met onderzoek, lobby en voorlichting komt de Defence for Children in actie tegen schending van kinderrechten.

Veel vragen

De kinderen die hulp vragen bij Defence for Children zijn vaak slachtoffer van mishandeling of seksuele uitbuiting. Maar Defence for Children maakt zich ook hard voor kinderen die in aanraking komen met justitie, naar Nederland zijn gevlucht, gevangen zitten of in armoede opgroeien. De Kinderrechtenhelpdesk krijgt dagelijks vragen van kinderen, jongeren, ouders, advocaten en hulpverleners in Nederland die behoefte hebben aan juridisch advies en ondersteuning. 

Doorzetters

De juristen van Defence for Children kennen de (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van kinderrechten als geen ander. Deze energieke doorzetters behandelen jaarlijks honderden dossiers. En blijven schendingen van kinderrechten onvermoeibaar aan de orde te stellen bij instanties, overheid en de politiek.

Samen het verschil maken

Defence for Children is één van de meer dan honderd organisaties die wij dankzij onze deelnemers kunnen ondersteunen. De afgelopen vijf jaar ontving Defence for Children een bijdrage van € 4,1 miljoen. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij in 1989 hebben we al ruim € 6,5 miljard aan goede doelen kunnen schenken.
Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl