De kracht om opnieuw te leren leven.  

HandicapNL

Een zwaar ongeluk met de auto, een dwarslaesie. Eenmaal uit het ziekenhuis moet Rienk thuis onder begeleiding alles opnieuw aanleren. Van aankleden tot naar de wc gaan. Dankzij het intensieve trainingsprogramma van HandicapNL leerde Rienk obstakels overwinnen en kan hij nu weer zelfstandig leven. Rolstoeltrainingen, vriendschapsprojecten, festivals toegankelijk maken en nog veel meer: HandicapNL stopt pas als iedereen met een handicap een eerlijke kans krijgt en een waardevol leven kan leiden.

Succesvol programma

Thuis moest Rienk vierenhalve maand revalideren, onder constante begeleiding. Hij volgde het meerdaagse trainingsprogramma ‘Meedoen kun je leren’, ontwikkeld door HandicapNL. Het programma maakt deelnemers vaardiger en zelfredzamer, ze ervaren meer zelfregie en hebben meer inzicht in hun eigen manier van meedoen. Tientallen doorzetters in een rolstoel hebben dit trainingsprogramma inmiddels met succes gevolgd.

300 projecten per jaar

Nederland telt ruim 2 miljoen mensen met een beperking, waaronder 440.000 mensen met een verstandelijke beperking. Zo’n 60% van hen voelt zich regelmatig eenzaam en onbegrepen. HandicapNL maakt jaarlijks 300 projecten mogelijk, zorgt dat er jaarlijks honderden mensen met een handicap op vakantie kunnen en helpt elk jaar honderd gehandicapte jongeren aan een zelfstandige woonruimte, inclusief begeleiding. 

Samen het verschil maken

HandicapNL is één van de meer dan honderdvijftig organisaties die wij dankzij onze deelnemers kunnen ondersteunen. De afgelopen vijf jaar ontving HandicapNL een bijdrage van € 3,7 miljoen. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij in 1989 hebben we al ruim € 7,1 miljard aan goede doelen kunnen schenken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl.