We blijven vechten voor vrede en verzoening.

Een wereld zonder oorlog en geweld.

Een wereld zonder oorlog en geweld. Hoewel het een naïeve droom lijkt, geeft PAX nooit op. PAX is dé vredesorganisatie van Nederland en zet zich internationaal in voor vrede en verzoening. Zo bekommert de organisatie zich om de Colombiaanse kinderen die werden ontvoerd om ze tot kindsoldaten te maken. Samen met slachtofferorganisaties zorgt PAX dat de verhalen van ouders en kinderen worden gehoord door het vredestribunaal, dat na decennia van oorlog gerechtigheid moet brengen in Colombia.

Actief in conflictgebieden

PAX werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dat doet PAX momenteel in veertien conflictgebieden, in samenwerking met lokale partners en mensen die vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving. 


Volhouden


Er zullen helaas altijd conflicten zijn. Maar we moeten blijven geloven in vrede. PAX steunt de mensen die te midden van conflicten, en ook daarna, hun stem blijven verheffen. Zo helpt PAX ook om hun politieke slagkracht te vergroten. Overal zetten burgers zich in voor vreedzame en inclusieve samenlevingen. Ze houden koppig vol. En PAX staat naast ze. 


Samen het verschil maken

PAX is één van de meer dan honderd organisaties die wij dankzij onze deelnemers kunnen ondersteunen. De afgelopen vijf jaar ontving PAX een bijdrage van € 6,1 miljoen. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij in 1989 hebben we al ruim € 6,5 miljard aan goede doelen kunnen schenken. 

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl