Beneficiënten Postcode Loterij in actie voor slachtoffers Beiroet

De Libanese hoofdstad Beiroet is op 4 augustus opgeschrikt door een gigantische explosie. Zeker 149 mensen zijn bij de explosie om het leven gekomen en duizenden mensen zijn gewond geraakt. Daarnaast zijn veel Libanezen hun huis kwijtgeraakt en verkeren mensen in shock. Meerdere goede doelen die dankzij de deelnemers aan de Postcode Loterij jaarlijks financiële steun ontvangen, waaronder Het Rode Kruis en Stichting Vluchteling, verlenen nu directe hulp aan de slachtoffers. Samen met andere goededoelenorganisaties die door de loterij gesteund worden, maken zij deel uit van de Samenwerkende Hulporganisaties, de SHO. De SHO heeft Giro555 opengesteld voor donaties en roept iedereen op in actie te komen.

Grote ravage

De ontploffing op 4 augustus was in de hele stad te voelen en werd gehoord tot op Cyprus, ruim 240 kilometer verderop. Gebouwen zijn compleet verwoest en tot op grote afstand zijn ruiten gesprongen. Veel mensen hebben van de ene op de andere dag niets meer.

Geteisterd land

De situatie in het land is al langere tijd fragiel. De oorlog in buurland Syrië heeft al sinds jaar en dag grote gevolgen voor Libanon. Geen enkel ander land vangt per hoofd van de bevolking zoveel  Syrische vluchtelingen op. Ook kampt het land met een zware economische crisis, na de instorting van de Libanese pond. De verwoesting van belangrijke infrastructuur zoals de haven, zal de economische situatie verder verslechteren.

Hulp uit Nederland

De Samenwerkende Hulporganisaties zijn een nationale actie gestart en hebben Giro555 opengesteld voor de slachtoffers van de verwoestende explosie. De organisaties achter Giro555 zijn zelf of via lokale partners in het gebied aanwezig, en zetten zich op verschillende manieren in. Zo levert Stichting Vluchteling noodhulppakketten, psychische ondersteuning en cash hulp. Het Rode Kruis biedt medische noodhulp, heeft noodopvanglocaties ingericht, en verleent psychosociale ondersteuning aan de vele in shock verkerende slachtoffers. Ook zal het Rode Kruis getroffenen door de crisis op langere termijn ondersteunen. Om de beoogde hulp te kunnen realiseren zijn vele miljoenen euro’s nodig.

Postcode Loterij beneficiënten het Rode KruisStichting VluchtelingCordaidCareICCOOxfam NovibPlan NederlandSave the Children en UNICEF maken deel uit van Giro555. Mede door de steun van de deelnemers van de Postcode Loterij kan er in crises zoals deze op zeer korte termijn worden ingespeeld op de humanitaire noden van miljoenen mensen.