Eén op de zes Nederlandse jongeren heeft schulden

Schuldenvrij met Get a Grip

1 op de 6 van de Nederlandse jongeren heeft een schuld, lening of betalingsachterstand. Jongeren met financiële problemen slagen minder vaak op school, raken sneller in de criminaliteit en kampen ook op latere leeftijd vaker met financiële of andere problemen. Ze kloppen door schaamte te laat aan voor hulp. De problemen zijn dan vaak veel groter dan nodig. Daarom heeft Humanitas het project ‘Get a Grip’ opgestart.

Begeleiding op maat

Met intensieve een-op-een begeleiding van veelal jonge vrijwilligers worden jongeren op weg geholpen naar een toekomst zonder schulden. De vrijwilligers helpen jongeren bij hun geldzorgen en financiën, en leren hen hoe ze hier zelfstandig mee om kunnen gaan.

Dankzij u

Dankzij uw deelname kreeg Humanitas maar liefst € 1.825.000,- voor het project Get a Grip en is de hulpverlening voor jongeren met schulden in gang gezet. Deze pilot is begonnen in 4 afdelingen en inmiddels uitgebreid naar 10, verdeeld over Nederland. Uit een tussenrapportage komt naar voren dat vrijwilligers aantrekken goed gaat in alle regio’s. Vrijwilligers en coördinatoren zijn positief over de voor dit project speciaal ontwikkelde online en offline trainingen, en zijn heel enthousiast en gedreven aan de slag gegaan met de jongeren.

postcode-loterij-get-a-grip_dekstop.jpg
Humanitas-directeur Eva Scholte (links) ontvangt de cheque voor het project uit handen van Humberto Tan.

Verschillende aanpakken

De pilot afdelingen hebben verschillende aandachtsgebieden. De hulp kan online worden geboden of offline, zoals bij een jongere thuis of op school. Het kan ook worden gecombineerd waarbij de face-to-face ondersteuning wordt aangevuld met de beveiligde online omgeving. Daarnaast wordt er gekeken hoe partners op de meest effectieve manier kunnen samenwerken.

Een speciaal getrainde vrijwilliger helpt een jongere met het op orde krijgen van diens financiën zodat deze er zelfstandig mee verder kan. Samen zoeken ze naar de beste oplossing als geldzaken uit de hand (dreigen te) lopen. Met dit project willen we 1.100 jongeren het vertrouwen in een financieel gezonder toekomst geven, en kan duurdere professionele ondersteuning bij schulden kan worden voorkomen. Het is de bedoeling dat deze aanpak blijvend wordt geïmplementeerd bij tien locaties van de organisatie en door gemeenten wordt omarmd.

HUMLB01146_desk.jpg
Credits: Bob van der Vlist

Jongeren vertellen zelf over Get-a-Grip

De toegevoegde waarde van het programma en de effecten van het programma op de jongeren die meedoen is op te maken uit de uitspraken die zijn opgetekend tijdens het onderzoek voor de tussenrapportage.

Zo is een klik hebben met de vrijwilliger zeer belangrijk:
‘Zij [de coördinator] heeft alles uitgelegd. Dat wat zij doet ondersteuning is, dus dat ik zelf alles doe. Dat wil ook wel. Ik wil zelf wat bijleren. Toen had ik een gesprek met de vrijwilliger, om te kijken of het klikt. Een klik is fijn, je praat ook over persoonlijke dingen. En ik kan het heel goed met haar [vrijwilliger] vinden, dus ik zei “doe maar!”.’

Vrijwilligers helpen met meer dan alleen het ordenen van administratie:
‘Ik deed nooit iets aan mijn pensioen, ik had 5 of 6 pensioenfondsen en dan zegt zij van “regel dat het bij een fonds komt”. Van die dingen waar ik nooit op zou letten. Ver van mijn bed show. Daar helpt zij me aan denken. Samen een opzetje gemaakt maar ik heb zelf gebeld en alles uitgezocht. Dat vind ik wel fijn. Begeleiding is fijn, maar het is mijn financiële situatie. Zij bieden de handvatten, maar jij moet er zelf iets voor doen.’

Daarnaast helpen vrijwilligers met overzicht creëren, en hiermee rust en ruimte in het hoofd van de jongeren: ‘We hebben een paar dingen opgelost. Ik heb minder stress daardoor. Ben minder bang dat ik iets mis. Daar merk ik het echt aan. Meer rust in mijn hoofd waardoor ik me beter kan focussen op dingen’.

Zij spelen in op de behoefte en het tempo en ritme van de jongere zelf:
‘Je hebt wel een beeld van schuldhulpverlening... dat dit is dat absoluut niet! Het is een totaal ongedwongen sfeer. Bij sommige instanties ben je een nummer en hier ben je een persoon. Ze kijken naar je situatie en hoe je bent en dat is heel fijn.’