Nationale Postcode Loterij dient klacht in bij ombudsman over Ongehoord Nieuws

De Postcode Loterij heeft een klacht ingediend bij de ombudsman van de publieke omroepen over de uitzending van Ongehoord Nieuws van 23 augustus 2022. In deze uitzending wordt onder meer door foutieve informatie, meningen die als feiten worden gepresenteerd en onterechte beschuldigingen een volstrekt foutief beeld neergezet van de Postcode Loterij, onze werkwijze en de goede doelen die wij steunen. Dat schaadt ons en de organisaties die wij steunen.

Ongehoord Nieuws schendt hiermee de journalistieke code van de NPO, de toetssteen voor het handelen van de NPO. We hebben de ombudsman gevraagd de publicatie te onderzoeken en te toetsen aan de journalistieke code van de NPO.