Wij helpen de natuur, de natuur helpt ons

De overstromingen van vorig jaar in Limburg maakten het weer eens duidelijk. Het klimaat verandert, het roer moet om. Vijf natuurorganisaties willen het tij keren. Met onze eigen natuur als bondgenoot beginnen zij in het Limburgse Geul- en Gulpdal. Met zoveel mogelijk bewoners, bedrijven en gemeentes werken ze samen aan natuurlijke oplossingen. Van bomen aanplanten op hellingen tot het creëren van natuurlijke oevers, van waterbuffering in tuinen tot meer ruimte voor rivieren en beken. Overal liggen kansen!

De overstromingen van vorig jaar in Limburg maakten het weer eens duidelijk. Het klimaat verandert, het roer moet om. Vijf natuurorganisaties willen het tij keren. Met onze eigen natuur als bondgenoot beginnen zij in het Limburgse Geul- en Gulpdal. Met zoveel mogelijk bewoners, bedrijven en gemeentes werken ze samen aan natuurlijke oplossingen. Van bomen aanplanten op hellingen tot het creëren van natuurlijke oevers, van waterbuffering in tuinen tot meer ruimte voor rivieren en beken. Overal liggen kansen!

Natuur als spons

De recente wateroverlast dwingt tot een snelle aanpak. Om te beginnen in het heuvelland van Zuid-Limburg. De natuur zelf kan bij regenval en hoogwater fungeren als een grote spons. Wanneer we bijvoorbeeld meer hellingbossen te laten groeien en beken laten meanderen. Tegen relatief weinig kosten kunnen we met z’n allen effectieve, natuurlijke oplossingen creëren. In Limburg, maar ook in de rest van ons land.

Alle ideeën welkom!

Er is al veel kennis voorhanden over slimme, natuurlijke manieren om ons tegen hoog water te beschermen. Voor het Geul- en Gulpdal werken de vijf organisaties heel praktisch: wat kun je waar doen en wat levert dat op? Iedereen met een goed idee mag aankloppen. Boeren, natuurverenigingen, burgers met en zonder groene vingers, terreinbeheerders, maatschappelijke organisaties en lokale verenigingen: ze zijn welkom met al hun groene ideeën. 

Samen het verschil maken

Het Wereld Natuur Fonds, LandschappenNL, ARK Natuurontwikkeling, de Natuur- en Milieufederaties en Natuurmonumenten, vijf organisaties die wij jaarlijks ondersteunen, zetten zich in voor een natuurlijke hoogwateraanpak in Limburg. Hiervoor ontvingen zij een gezamenlijke extra bijdrage van € 2 miljoen. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij in 1989 hebben we al € 7,3 miljard aan goede doelen kunnen schenken.

Samen voor een betere wereld.