Samen op weg naar een veilig thuis

Waar kinderen in de knel raken, daar vind je UNICEF. Ook op Aruba en Curaçao groeien helaas niet alle kinderen op in een veilige omgeving. Door minder toerisme vanwege de pandemie, is de stress in gezinnen toegenomen. UNICEF Nederland zal samen met overheden, zorgverleners, het onderwijs én kinderen werken aan betere bescherming van kinderen. Onder meer door het opleiden en trainen van professionals. Op naar een veilig thuis voor alle kinderen!

Noodzaak

De economieën op de Nederlandse Cariben, grotendeels afhankelijk van toerisme, zijn hard geraakt door de pandemie. Veel gezinnen hebben geen inkomen meer en zijn vaak afhankelijk van een uitkering en voedselpakketten. De stress die dat veroorzaakt, leidt helaas tot meer geweld tegen kinderen. En geweld tegen kinderen komt er toch al relatief vaak voor. De noodzaak van een structurele, gezamenlijke aanpak is groter dan ooit.

Brede aanpak

Een kind in de knel heeft zo snel mogelijk hulp nodig van diverse professionals, die nauw met elkaar samenwerken. En ook daders hebben hulp nodig. Sociaal werkers, psychologen, medewerkers in de gezondheidszorg en leraren op Aruba en Curaçao hebben meer kennis en handvatten nodig om de juiste stappen kunnen zetten. Familieleden, buren en kinderen moeten bovendien weten waar ze terechtkunnen voor een melding, hulp en advies.  

Samen het verschil maken

Voor het project ‘Verborgen kinderleed in ons koninkrijk’ ontving UNICEF een extra bijdrage van € 2,3 miljoen. Dankzij onze deelnemers kunnen wij naast UNICEF meer dan 150 andere organisaties ondersteunen. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij in 1989 hebben we al ruim € 7,1 miljard aan goede doelen kunnen schenken. Samen voor een betere wereld.