Lekker naar buiten!

IVN Natuureducatie ontvangt 1,8 miljoen euro voor de natuurrijke schooldag

IVN Natuureducatie gaat zich de komende jaren, met steun van de Nationale Postcode Loterij, inzetten voor de natuurrijke schooldag. Op dit moment wordt slechts 1 procent van de lessen aan kinderen op basisscholen buiten, in de natuur, gegeven. En dat terwijl les krijgen in een groene omgeving zo gezond is én de schoolprestaties ten goede komt.

“Het is hoog tijd om veel meer gebruik te maken van de buitenruimte. Het groene schoolplein is het best geventileerde klaslokaal dat er bestaat!”, aldus Vincent van der Veen, IVN-programmamanager Kind & Natuur. Met een bijdrage van 1,8 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij kan het project ‘Gezonde en gelukkige kinderen door groene buitenlokalen’ van IVN Natuureducatie nu van start gaan. 

Dorine Manson, Managing Director van de Nationale Postcode Loterij: “Wij vinden het fantastisch dat IVN Natuureducatie zich sterk maakt voor meer onderwijs in de natuur, omdat we weten dat meer kennis over de natuur bijdraagt aan meer liefde voor de natuur. Momenteel vindt slechts 1% van de lessen in het basisonderwijs plaats in de buitenlucht, en dat terwijl er zoveel te leren en te ontdekken valt in de natuur, zo veel meer dan uit een boek en het is nog gezond ook! We zijn daarom trots dat we het project ‘Gezonde en gelukkige kinderen door groene buitenlokalen’ van IVN kunnen ondersteunen met een bijdrage van 1,8 miljoen euro. Zeker in deze tijd waarin de verbinding met de natuur zo belangrijk is.”

Les in de buitenlucht

Met de bijdrage gaat IVN ervoor zorgen dat kinderen vaker het leslokaal inruilen voor een les in de buitenlucht. Zo krijgen 250 docententeams tijdens de groene studiedag georganiseerd door IVN de handvatten om bij natuuronderwijs niet alleen het boek te gebruiken, maar ook met leerlingen op ontdekking te gaan in de natuur op en rond het schoolplein.

“We vinden het belangrijk dat buitenonderwijs voor meesters en juffen iets is waar óók zij - net als de leerlingen - enthousiast van worden. Om docenten hierin te ondersteunen organiseren we de groene studiedag én leiden we (samen met vrijwilligers van onze IVN-afdelingen) 1000 natuurouders op. Als het aan ons ligt wordt de bladluizenouder net zo normaal als de luizenouder!”, licht Van der Veen toe.

In samenwerking met 12 schoolbesturen werkt IVN verder aan een aanpak die ertoe moet leiden dat uiteindelijk 25% van de schooldag buiten plaats kan vinden in een groene omgeving.

De Nationale Buitenlesdag

In 2015 begon IVN samen met Jantje Beton met het organiseren van de Nationale Buitenlesdag. Toen werd slechts 0,5 procent van de lessen buiten gegeven. Zeven jaar later staat de teller op 1 procent en dat terwijl uit onderzoek onder leerkrachten blijkt dat zij veel vaker naar buiten zouden willen. Het liefst zouden zij zelfs 25% van de lessen buiten geven. Dat dit niet lukt, heeft verschillende oorzaken. Leraren geven vooral aan dat zij niet goed weten hoe ze het zouden moeten aanpakken en dat zij extra handen missen. Met het nieuwe onderwijsprogramma en het opleiden van natuurouders kan IVN de leraren hierin die ondersteuning bieden.

Samen het verschil maken 

Dankzij onze deelnemers kunnen wij naast IVN Natuureducatie meer dan 150 andere organisaties ondersteunen. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij in 1989 hebben we al ruim € 7,1 miljard aan goede doelen kunnen schenken.

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl