Schenking van 1,9 miljoen euro aan Waddenvereniging voor opruimactie containerramp

De Waddenvereniging heeft een cheque van ruim 1,9 miljoen euro ontvangen van de Postcode Loterij voor het project “Clean Up XL”. Het doel is om binnen vier jaar het resterende 800 ton afval van de containerramp met de MSC Zoe op te ruimen. De beneficiënt doet dat samen met Stichting De Noordzee, Stichting Duik de Noordzee Schoon en de Natuur en Milieufederaties.

De organisaties nemen daarmee het stokje over van de overheid die driekwart van het afval heeft opgeruimd, maar nu door verzekerings- en juridische beperkingen haar werk heeft afgerond. “Na de ramp in januari 2019 hebben we gezien dat veel Nederlanders meteen in actie kwamen. Nu de rederij haar verantwoordelijkheid niet neemt om alles weg te halen en de kapitein is vrijgesproken, kiezen we ervoor om zélf aan de slag te gaan’, aldus Lutz Jacobi, directeur Waddenvereniging. “Het kan niet zo zijn dat dit afval in beschermde natuurgebieden blijft liggen. Met steun van de Postcode Loterij en haar deelnemers kunnen wij nu werken aan een oplossing.”

800.000 kg afval laten liggen is onbestaanbaar

Ruim 2 jaar nadat het containerschip MSC Zoe 342 containers verloor boven de Nederlandse Waddeneilanden, ligt er nog een kwart van de 3,2 miljoen kilo lading op de bodem van de Noord- en Waddenzee. De natuurorganisaties zijn van mening dat dit onverantwoord is en gaan nu, met de gift van de Nationale Postcode Loterij, een eigen Clean Up XL opzetten.

Dorine Manson, Managing Director Nationale Postcode Loterij: “We hechten belang aan het beschermen van de natuur in Nederland. We waren dan ook meteen geïnteresseerd in het projectvoorstel van de Waddenvereniging en andere maatschappelijke organisaties om ervoor te zorgen dat dit niet zichtbare afval de natuur uit gaat. Dat we hen dankzij onze deelnemers kunnen steunen bij het opstropen van de mouwen, maakt ons trots. Zij gaan er nu voor zorgen dat de troep opgeruimd wordt en dat containervaart veiliger wordt zodat toekomstige rampen van deze aard worden voorkomen."

Het plan

Met drie keer een jaarlijkse expeditie wordt op duurzame wijze een equivalent van het gewicht aan achtergebleven afval uit zee opgehaald. “Wetende dat niet al het afval van de containerramp na ruim twee jaar nog te lokaliseren is, richten we ons op al het afval dat kan worden opgespoord en opgeruimd’, aldus Ellen Kuipers, projectleider Waddenvereniging. “Ons doel is om de komende jaren minimaal 800.000 kilo afval uit zee te halen. Om zoveel mogelijk afval te bergen, gaan we eerst met een sonar de zeebodem af speuren om grote objecten en hotspots van afval te lokaliseren. Vanaf een schip met grijpers en/of duikers wordt vervolgens de gevonden rommel van de zeebodem gehaald.”

Voorkomen beter dan genezen

Minister Van Nieuwenhuizen heeft namens het kabinet al veel maatregelen aangekondigd en deels genomen om de containervaart boven de Waddeneilanden veiliger te maken. Omdat de scheepvaart internationaal is georganiseerd, moet er met veel andere partijen en organisaties in verschillende landen worden samen gewerkt“Vanuit dit project willen wij de Minister hier bij ondersteunen, zodat in de toekomst de kwetsbare, unieke natuur van ons UNESCO Werelderfgoed Waddenzee en de Noordzee beter tegen scheepsrampen kunnen worden beschermd”, aldus Ellen Kuipers.

Deelnemers bedankt 

Dankzij uw deelname kunnen wij meer dan honderd organisaties financieel ondersteunen. En hebben wij sinds 1989 al € 6,2 miljard aan goede doelen kunnen schenken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl