Extra bijdrage voor Voedselbanken Nederland belangrijk in crisistijden

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken Nederland steunt dit jaar ruim 120.000 mensen door ze te voorzien van voedselpakketten.
In Arnhem is één van de oudste Voedselbanken gevestigd, we gingen we in gesprek met de voorzitter van deze vestiging: Caroline van de Sluis.

Caroline werd vier jaar geleden gevraagd om als Algemeen Coördinator aan de slag te gaan. Eerst voor een korte periode, maar een terugkeer naar haar oude leven als zelfstandig ondernemer is er niet meer van gekomen. Caroline zegt: “Helemaal niet erg, ik heb veel plezier in wat ik doe. Als je altijd aan de goede kant van de samenleving hebt gestaan, is het mooi iets terug te kunnen doen.”

Het werk van de Voedselbanken

De Voedselbanken zijn opgericht met twee doelstellingen, namelijk het leveren van voedsel aan mensen met een smalle beurs en het tegengaan van voedselverspilling.
Er wordt in de organisatie alleen gewerkt met vrijwilligers. Dat zijn er 13.000 in totaal, verdeeld over 172 lokale voedselbanken. Caroline vertelt: "Het geld dat we uit de samenleving krijgen gaat niet naar salarissen, maar naar de mensen die het nodig hebben. Dat maakt ons echt bijzonder. Alles wat we doen kunnen we doen dankzij donaties en de inzet van onze vrijwilligers. En we hebben nog altijd mensen nodig, dus wie op zoek is naar een leuke en zinvolle vrijwilligersklus: kijk eens bij de Voedselbanken!"

Coronanoodhulp

In 2021 schonken wij Voedselbanken Nederland een extra bijdrage van € 500.000 voor hun calamiteitenfonds. Caroline: "Die extra bijdrage was voor ons een redding. In de coronacrisis moesten we van de ene op de andere dag onze bedrijfsvoering anders inrichten. Aan voedsel was geen tekort, want de horeca ging dicht en bedrijven bleven zitten met hun voorraden. Maar er moest in korte tijd veel geregeld worden.
"Ons bedrijfsproces was bijvoorbeeld ingericht om op vrijdag pakketten uit te delen. Op donderdag waren er meer dan 100 vrijwilligers aan het werk in het distributiecentrum in Arnhem. Door de maatregelen moest het proces worden aangepast. Zo moest de lopende band worden verlengd, zodat vrijwilligers verder uit elkaar konden staan. Ook hebben we ons distributiecentrum ingericht als uitgiftecentrum, omdat uitgiftepunten zoals kerken en bibliotheken plotseling dichtgingen. De extra bijdrage van de Postcode Loterij is belangrijk geweest om noodzakelijke veranderingen en investeringen te doen."

Na de coronacrisis

De hulpvraag is sinds de coronacrisis veranderd. Caroline legt uit: "De verwachting was dat het aantal klanten tijdens de coronacrisis hard zou stijgen, maar de overheidsmaatregelen hebben goed gewerkt. Na die crisis dacht iedereen over te gaan op de orde van de dag, maar toen kwam die afschuwelijke oorlog in Oekraïne met alle gevolgen van dien. De situatie is nu zo anders: mensen komen niet meer rond en melden zich bij ons omdat de kosten van levensonderhoud veel hoger zijn geworden. Landelijk zien we dit jaar een klanten stijging van 20-30%. Dankzij donaties en vrijwilligers kunnen we gelukkig iedereen nog helpen, maar de druk op de organisatie neemt toe en vrijwilligers zijn helaas moeilijk te vinden."

De feestdagen

December is een drukke maand voor de Voedselbanken. Caroline vertelt dat ze in deze periode ook veel hulp ontvangen: "Wat we zien is dat organisaties en particulieren hun kerstpakketten aan ons doneren. Daar zijn we ontzettend blij mee! Voor alle klanten van Voedselbanken in Nederland wordt er een kerstpakket samengesteld. En we zien meer mooie dingen, zo zijn er meerdere restaurants die op Eerste of Tweede Kerstdag een diner organiseren voor een deel van onze klanten. We krijgen ook veel energiedonaties binnen van mensen die de energietoeslag niet nodig hebben." 

Ook worden er veel lokale initiatieven opgezet in december, vertelt Caroline: "Op 9 en 10 december wordt met een supermarktenactie in Lingewaard voedsel ingezameld. Klanten kunnen producten kopen voor de Voedselbank. De man die dat voor ons regelt heeft eerder dit jaar iets vergelijkbaars voor Oekraïne gedaan. Bij die hulp aan Oekraïne hebben wij bijgedragen door onze logistieke steun aan te bieden. Deze man heeft nu 350 vrijwilligers opgetrommeld om iets voor ons te doen. Geweldig toch, wanneer iemand iets doet om een ander te helpen? Daar word ik blij van!"