Goois Natuurreservaat

Welkom in de nieuwe natuurgebieden Cruysbergen en Gijzenveen. Tot voor kort nog vervallen weidegebied in het Gooi, nu een paradijs in wording voor vlinders, libellen, kikkers en bijzondere planten. Maar ook voor grazers zoals deze Schotse hooglander. Door de graslanden af te graven kon schoon grondwater aan de oppervlakte komen. Planten en diersoorten die zich thuis voelen op vochtige, voedselarme grond kunnen terugkeren.

Laatste schakel

Cruysbergen en Gijzenveen zijn de belangrijkste laatste schakel tussen de bossen en heide van het Gooi en het Naardermeer. Ze vormen een ecologisch verbindingsgebied waarvan vossen, reeën en dassen dankbaar gebruik maken. Ook wandelaars kunnen hier hun hart ophalen – voor hen is er een voetpad aangelegd dat aansluit op bestaande routes.

Resten van de linie

Tijdens bodemonderzoek in het gebied werden de fundamenten van een fort ontdekt. Het bleek te gaan om een fort dat ooit onderdeel was van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op basis van oude kaarten en luchtfoto’s is de vorm van het fort weer zichtbaar gemaakt, compleet met een gracht en een verdedigingswal waarover je kunt lopen.

Goois Natuurreservaat ontving sinds 1997 een bijdrage van € 24,5 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij Goois Natuurreservaat en ruim 100 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al bijna € 5 miljard aan goede doelen geschonken Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Goede doelen vanaf het eerste uur

Vanaf de oprichting heeft de Postcode Loterij vele goede doelen gesteund. In 1990 waren dat er 3. Nu zijn het ruim 100 goede doelen. Speel mee ›