Het aftellen voor de 600 medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en BankGiro Loterij) is begonnen. In oktober verhuizen wij naar Beethovenstraat 200 in Amsterdam, waar een langdurig leegstaand kantoorpand is ‘omgetoverd’ tot meest duurzame vernieuwbouwde pand van Amsterdam en zelfs van Nederland. Een inspirerende plek van waaruit de Loterijen verder zullen werken aan hun missie voor een betere wereld.

Op 2 juni, tijdens de jaarlijkse Dag van de Bouw waarop bouwterreinen en panden in aanbouw voor publiek te bezichtigen zijn, bezochten meer dan 300 buurtbewoners, collega’s en deelnemers het bijzondere pand in aanbouw. Uit de reacties blijkt een groot enthousiasme voor het duurzame ontwerp van het nieuwe onderkomen van de Goede Doelen Loterijen. 

BREEAM certificering

Vanaf het allereerste begin is duidelijk dat de nieuwe plek van de Goede Doelen Loterijen een bijzonder duurzaam pand zal zijn. Alle eco-, milieu- en energiemaatregelen die genomen zijn, hebben geresulteerd in een BREEAM 'outstanding' certificering voor het ontwerp van het pand. Dit is de hoogst haalbare erkenning binnen dit internationale 'keurmerk' voor duurzaam bouwen. Het betekent dat niet alleen het pand duurzaam is, maar ook het hele bouwproces en de bedrijfsvoering; er is een enorme lijst waaraan moet worden voldaan. Bijvoorbeeld hoeveel reistijd werknemers hebben, de luchtkwaliteit in het pand, wc's doortrekken met regenwater, sportfaciliteiten maar ook het betrekken van medewerkers bij het bouwproces.

Daarnaast is ook de BREEAM Excellent certificering voor het eerder ingezette sloop-traject behaald. En dat is heel uniek want bijna niemand sloopt duurzaam! In maart 2018 kreeg het pand zelfs de bijzondere vermelding ‘highly commended', met name voor de wijze waarop medewerkers en omwonenden vanaf het begin betrokken zijn bij het ontwerp en de invulling en verbouwing van het pand.

Bladerdak met stalen ‘bladeren’ Bladerdak met stalen ‘bladeren’

Bijzondere duurzaamheidsmaatregelen nader toegelicht

Het is ondoenlijk om álle duurzaamheidsmaatregelen in het nieuwe pand op een rij zetten. Van de duurzame sloop van het gebouw, de energiemaatregelen (ons gebouw is energieneutraal), watervoorziening (ons gebouw is waterneutraal), maatregelen met betrekking tot materialen, gezondheid, vervoer en transport, management en beleid, afval, landgebruik en ecologie. Een aantal lichten we graag nader toe.

1.     Het dak en de daktuin

Het pand heeft een symbolisch bladerdak, dat is opgebouwd uit 6.800 stalen ‘bladeren’. Drie grote en drie kleine boomvormige kolommen dragen het dak dat met 2.500 m2 zonnepanelen voldoende elektrische energie opwekt voor 80 huishoudens per jaar. Op het dak komt een grote daktuin, waar subtropische planten kunnen groeien en het regenwater wordt opgevangen. Dat wat niet nodig is voor het bewateren van de planten gaat naar een groot opslagbassin dat onder het binnenplein ligt. Dit water is voor de toiletspoelingen en de sprinklerinstallatie.  Met een ecoloog kijken we hoe we de biodiversiteit rond het pand verder kunnen vergroten voor vogels, vlinders en bijen.

2.     Warmte én kou uit het plafond!

Het nieuwe pand maakt gebruik van verschillende manieren om het duurzaam te verwarmen én te koelen. Een van die technieken is het klimaatplafond. Dat zijn metaalachtige plafonds waar water doorheen stroomt. In de winter is het plafond iets warmer dan de ruimtetemperatuur. Hierdoor staat het plafond warmte af aan de ruimte. In de zomer is het iets kouder dan de ruimtetemperatuur, waardoor het plafond kou afgeeft. Overlast van airco’s en ventilators zijn verleden tijd. Winterse kou en zomerse warmte slaan we op in de bodem. Deze energie wordt - indien nodig – gebruikt met behulp van warmtepomptechnieken.

Warmte en kou uit het plafond Warmte en kou uit het plafond

3.     Opslag van warmte en kou onder de grond om duurzaam te koelen en te verwarmen

Watervoerende lagen onder het nieuwe pand lenen zich uitstekend om warmte en koude in op te slaan. In de zomer gebruiken we het koele grondwater, zodat het aangenaam vertoeven blijft in het pand. Het opgewarmde water slaan we op  in de bodem totdat we het in de winter gebruiken om het pand weer op te warmen. Dit gebeurt in combinatie met bovengenoemde klimaatplafonds. Het koelen met grondwater kan direct. Voor verwarming is een zogenaamde warmtepomp op de bron aangesloten. In de praktijk zijn met deze techniek besparingen van 95% op koeling en 40-50% op verwarming mogelijk!

4.     Een wormenhotel in de daktuin

Elke dag belanden enorme hoeveelheden schillen, klokhuizen en koffiedik in de vuilnisbak, terwijl dit juist het favoriete kostje is van de worm. Een wormenhotel biedt uitkomst. In een wormenhotel leven gemiddeld zo'n 100 wormen die compost maken van gft-afval. Ze eten het afval op en poepen het vervolgens weer uit, waardoor compost ontstaat. Deze natuurlijke compost vol mineralen kan weer worden gebruikt om de voor- en daktuin van het nieuwe pand te bemesten en vruchtbaar te houden. Deze belangrijke voedingsstoffen uit organisch afval gaan zo niet meer verloren en daarmee ondersteunt het wormenhotel het duurzame karakter van het pand. 

Een wormenhotel Een wormenhotel