Governance Holding Nationale Goede Doelen Loterijen

Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij

De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij) zijn opgericht om fondsen te werven voor goede doelen: minimaal 40 procent van de opbrengst is bestemd voor maatschappelijke organisaties. Dankzij de deelnemers kunnen zij werken aan een groene, rechtvaardige samenleving waaraan iedereen kan meedoen, met een bloeiende culturele sector.

De aandelen van Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. zijn in het bezit van haar enig aandeelhouder Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen. Er wordt geen dividend uitgekeerd aan deze Stichting. Zowel de Goede Doelen Loterijen, de Holding en de Stichting hebben een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De statuten van deze ondernemingen kunnen alleen gewijzigd worden indien de staatssecretaris van het Ministerie van Veiligheid en Justitie daarmee instemt.

De bestuurs- en managementstructuur is voor de drie loterijen dezelfde. De directie wordt benoemd
door de Raad van Commissarissen en is belast met het bestuur van de vennootschappen. Lees meer over de directie ›

                                               Goede Doelen Loterijen Nederland