Governance Holding Nationale Goede Doelen Loterijen en Novamedia

Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij

De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij, die onder die naam sinds augustus 2021 samen is gegaan met de BankGiro Loterij) zijn opgericht om fondsen te werven voor goede doelen: minimaal 40 procent van de opbrengst is bestemd voor maatschappelijke organisaties. Dankzij de deelnemers kunnen zij werken aan een gezonde, groene en rechtvaardige samenleving waaraan iedereen kan meedoen, met een bloeiende culturele sector.

De aandelen van Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. zijn in het bezit van haar enig aandeelhouder Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen. Er wordt geen dividend uitgekeerd aan deze Stichting. Zowel de Goede Doelen Loterijen, de Holding en de Stichting hebben een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De bestuurs- en managementstructuur is voor de twee loterijen dezelfde. De directie wordt benoemd door de Raad van Commissarissen en is belast met het bestuur van de vennootschappen. Lees meer over de directie ›