Governance Holding Nationale Goede Doelen Loterijen

Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij

De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij) zijn opgericht om fondsen te werven voor goede doelen: minimaal 40 procent van de opbrengst gaat naar het goede doel (€ 523 miljoen in 2019, € 511 miljoen in 2018, € 491 miljoen euro in 2017). Bij de Nationale Postcode Loterij is het geld bestemd voor doelen op het gebied van mens en natuur, bij de BankGiro Loterij voor cultuur en de VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven (goede doelen, clubs, verenigingen) die zich richten op de gezondheid en het welzijn van individuele mensen. De loterijen hebben geen winstoogmerk: na prijzen voor deelnemers en aftrek van kosten, gaan alle opbrengsten (minimaal 40%) naar het goede doel. De drie loterijen vallen onder Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. Per 31 december 2019 waren 469 mensen fulltime in dienst bij de drie loterijen.

De aandelen van Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. zijn in het bezit van haar enig aandeelhouder Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen. Er wordt geen dividend uitgekeerd aan deze Stichting. Zowel de Goede Doelen Loterijen, de Holding en de Stichting hebben een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De statuten van deze ondernemingen kunnen alleen gewijzigd worden indien de staatssecretaris van het Ministerie van Veiligheid en Justitie daarmee instemt.

De bestuurs- en managementstructuur is voor de drie loterijen dezelfde. De directie wordt benoemd door de Raad van Commissarissen en is belast met het bestuur van de vennootschappen. Lees meer over de directie ›

                                               Goede Doelen Loterijen Nederland