• George Clooney en de Postcode Loterij
  • Kanjer van 43,9 miljoen euro valt in Sittard

    Topvisual Kanjer
  • Desmond Tutu, ambassadeur van de Postcode Loterij

Toekenningscriteria vaste beneficiënten

Met 50% van de opbrengst geeft de Nationale Postcode Loterij organisaties die werkzaam zijn op het gebied van mens en natuur in binnen- en buitenland ongeoormerkte en institutionele steun.

Met de 92 organisaties die de loterij op dit moment steunt zijn overeenkomsten voor vijf jaar afgesloten. Afhankelijk van de omvang van de meeropbrengst laat de Raad nieuwe goede doelenorganisaties toe tot de kring van beneficiënten, of beslist de Raad van Commissarissen tot het doen van eenmalige schenkingen.

Om in aanmerking te komen voor vast beneficiëntschap dient de aanvrager in ieder geval te voldoen aan de volgende criteria:

Werkzaam in de volgende sectoren:

  • Ontwikkelingssamenwerking & mensenrechten
  • Natuurbescherming, dierenbescherming, klimaat en milieu
  • Sociale cohesie in Nederland

Breed maatschappelijk draagvlak en publieke waardering
Het geld dat de Postcode Loterij uitkeert is afkomstig van het publiek dat meespeelt met de loterij. Het is daarom belangrijk dat de organisaties die voor dit goede doelen geld in aanmerking willen komen brede maatschappelijke steun krijgen. Dit meet de loterij af aan bijvoorbeeld de omvang van de eigen fondsenwerving of andere steun van derden, het aantal donateurs of leden of de aanwezigheid in het maatschappelijk debat.

Afkomstig uit het maatschappelijk middenveld
De Postcode Loterij steunt het liefst initiatieven die zijn ontstaan in het maatschappelijk middenveld.

Nationaal bereik
De deelnemers van de Postcode Loterij komen uit heel Nederland en uit alle lagen van de bevolking. Daarom is een (op zijn minst) landelijke bereik voorwaarde voor ondersteuning.

Eigen fondsenwerving van minimaal 1 miljoen euro
Het voortbestaan van een vaste beneficiënt mag niet in gevaar komen bij een eventueel wegvallen van de gelden van de Postcode Loterij. De minimale bijdrage van de Postcode Loterij bedraagt 500.000 euro. Om een te grote financiële afhankelijkheid te voorkomen hanteert de loterij als richtlijn dat de vaste bijdrage niet meer mag bedragen dan de helft van de eigen fondsenwerving. Dit betekent dat een aanvragende organisatie als onderdeel van haar inkomsten op jaarbasis minimaal 1 miljoen euro aan eigen fondsenwerving dient te genereren.

Gepassioneerde en professionele organisatie
De aanvragende organisatie moet een professionele organisatie zijn. Dat wil zeggen dat binnen de organisatie professionals werkzaam zijn, er een beleidsplan gemaakt is en de bestuurlijke organisatie op orde is, in de zin dat de organisatie goed, efficiënt en verantwoord geleid wordt. Vanzelfsprekend houdt de organisatie zich aan de bestaande codes die voor de sector zijn opgesteld (bijvoorbeeld de Code Wijffels en de VFI-richtlijnen) en zet zich in voor doeleinden van algemeen belang. De Postcode Loterij staat voor haar missie om fondsen te werven voor een groene en rechtvaardige wereld. De loterij ziet graag eenzelfde passie en bezieling bij haar beneficiënten. Daarnaast geeft de loterij de voorkeur aan organisaties die goede prestaties en ambitie laten zien op het gebied van ondernemerschap, innovatie en impact.

Stichting DOEN
Organisaties die niet in aanmerking komen voor rechtstreekse steun van de loterij kunnen mogelijk ondersteuning krijgen van Stichting DOEN.

Met de jaarlijkse bijdrage van de Postcode Loterij ondersteunt DOEN initiatieven op het terrein van duurzame ontwikkeling en sociale cohesie. Zij werkt aanvullend op- en in het verlengde van de loterijen. Voor meer informatie zie: www.doen.nl

Voor meer informatie of advies kunt u zich richten tot de afdeling Goede Doelen (goededoelen@postcodeloterij.nl).