Regels en toezicht

De volgende externe regelgevende en controlerende organen en instrumenten spelen een rol:

Kansspelautoriteit

Per 1 april 2012 is het College van toezicht op de kansspelen vervangen door de Kansspelautoriteit (Ksa). Het takenpakket van de Ksa is uitgebreider dan dat van het College van Toezicht het geval was. Hieronder staan de belangrijkste taken opgesomd:

  1. Verlenen van kansspelvergunningen.
  2. Toezien op naleving wet- en regelgeving en de vergunningsvoorwaarden.
  3. Optreden tegen overtredingen van de Wet op de kansspelen of vergunningsvoorwaarden, mede door het opleggen van sancties.
  4. Voorlichting geven over kansspelen en de mogelijke gevaren ervan.
  5. Coördineren van activiteiten ten aanzien van verslavingspreventie.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie blijft verantwoordelijk voor het algemene kansspelbeleid. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.kansspelautoriteit.nl 

Wet op de Kansspelen (WoK)

De WoK is het juridische kader waarbinnen de kansspelvergunninghouders werken. U kunt de wet hier nalezen.

Zelfregulering

De Nationale Postcode Loterij volgt de Reclamecode voor kansspelaanbieders.

  1. Reclamecode voor kansspelaanbieders

Inkoopvoorwaarden en Code of Conduct

Welke inkoopvoorwaarden en Code of Conduct hanteren we?

Lees de inkoopvoorwaarden & Code of Conduct ›

Lees meer over Responsible Play ›

De zorgplicht (artikel 4a WoK) en de Goede Doelen Loterijen

Zo geeft de Nationale Postcode Loterij invulling aan de op haar rustende wettelijke zorgplicht ›

Vergunningen en statuten Nationale Postcode Loterij

Hieronder leest u de statuten van de Nationale Postcode Loterij:

Statuten Nationale Postcode Loterij ›

De vergunning van de loterij vindt u hier:

vergunning ›

Responsible Disclosure

Heeft u een (technische) kwetsbaarheid gevonden bij de loterij of een van haar leveranciers? Dan vindt u hier onze Responsible Disclosure:

Responsible Disclosure ›

Wat is uw winkans?

In 2021 zijn er bij de Postcode Loterij 9.038.836 prijzen verloot. Gemiddeld speelden er 2,97 miljoen deelnemers per trekking mee in 2021 (inclusief de extra trekkingen). Daarvan vielen per trekking gemiddeld 448.570 deelnemers in de prijzen. De winkans komt daarmee op een gemiddelde per trekking van 1 op 6,6 per lot.

Meer informatie over de winkans

Trekkingsprocedure

Hoe de trekkingsprocedure en het toezicht hierop geregeld is, leest u in onderstaande documenten:

Trekkingsprocedure ›

Toezicht op een trekking ›

Bekijk de trekkingsdata

Toewijzingsbeleid & Financieel Reglement

In onderstaande documenten vindt u meer informatie over de uitgangspunten en procedure van ons toewijzingsbeleid.

Toekenningen Goede Doelen Loterijen ›

Financieel reglement ›

Overzicht afdracht aan goede doelen ›

 

Corporate Governance & Governance Holding

De Raad van Commissarissen heeft in 2004 besloten om de Corporate Governance Code toe te passen.

Lees meer over de Corporate Governance Code

Lees meer over onze Governance Holding

Klachtenprocedure

Heeft u een vraag over uw gewonnen prijs of vragen over uw deelname aan de Postcode Loterij? Kijk op de Klantenservicepagina van de Postcode Loterij. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden, neem dan contact met ons op. Wij zijn te bereiken op werkdagen tussen 09.00 – 21.00 uur via het nummer 088 – 020 1010 (normaal tarief). De Postcode Loterij doet er alles aan om u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Bent u niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen via het contactformulier.

Hier vindt u de klachtenprocedure ›

Klachtenprocedure voor aanvragende organisaties

Heeft u klachten over de aanvraag- en besluitvormingsprocedures van aanvragers en/of goede doelen van de Postcode Loterij? Bekijk hier de werkwijze van het omgaan met klachten.