De Postcode Loterij steunt goede doelen op verschillende manieren. 105 goede doelen krijgen jaarlijks een vaste bijdrage. Deze organisaties kunnen ook in aanmerking komen voor een extra schenking voor een bijzonder project of een bijdrage uit het Droomfonds. Dit fonds is bedoeld om moedige, baanbrekende initiatieven een kans te geven. Daarnaast ontvangt ieder jaar een aantal organisaties een eenmalige bijdrage.

Hieronder leest u over de projecten die in 2019 een schenking hebben ontvangen. Wilt u meer weten over de extra projecten van een specifiek goed doel? Ga naar de goede doelen

2020 - Vogelbescherming Nederland

Eenmalige schenkingen

Bescherming van Nederlandse weidevogels in samenwerking met boeren.

Lees meer

2020 - Stichting DOEN – DOEN Participaties

Eenmalige schenkingen

Grotere investeringen voor sociale ondernemingen voor duurzame consumentenproducten.

Lees meer

2020 - Rewilding Europe – Rewilding Europe Capital

Eenmalige schenkingen

Leningen voor initiatieven waarin natuurherstel centraal staat die economische of sociale winst opleveren.

Lees meer

2020 - Oxfam Novib

Eenmalige schenkingen

Training, toegang tot financiering en advies aan sociale ondernemingen in ontwikkelingslanden.

Lees meer

2020 - ICCO en Solidaridad – PlusPlus

Eenmalige schenkingen

Financiering van particuliere investeerders in Nederland voor boerenbedrijven in ontwikkelingslanden.

Lees meer

2020 - Hivos – Hivos Food & Lifestyle Fund

Eenmalige schenkingen

Investering in lokale bedrijven voor duurzame voedselproductie in zuidelijk Afrika.

Lees meer

2020 - Cordaid - Cordaid Investment Management

Eenmalige schenkingen

Leningen voor kleine opstartende bedrijven in ontwikkelingslanden.

Lees meer

2020 - Amref Flying Doctors – Amref Ventures

Eenmalige schenkingen

Sociale ondernemingen voor de verbetering van gezondheid in Kenia en Ethiopië.

Lees meer

Amref Flying Doctors en PharmAccess: i-PUSH

Extra projecten

i-PUSH brengt kennis, kwaliteit en financiering van gezondheidszorg op een slimme manier bij elkaar, rondom een mobiele zorgportemonnee.

Lees meer

YY Foundation: A Brighter and Greener Future for Africa’s Youth

Extra projecten

Strijd tegen jeugdwerkloosheid door het steunen van sociale ondernemingen in Kenia en Oeganda.

Lees meer

The Sentry: Africa Investigative Corps

Extra projecten

Strijd tegen corruptie en zelfverrijking in Centraal en Oost Afrika.

Lees meer

Natuurmonumenten: Het Naardermeer als otterparadijs

Extra projecten

Herstel van biodiversiteit in het Naardermeer.

Lees meer