International Fund for Animal Welfare 

Het International Fund for Animal Welfare (IFAW) fungeert als een wereldwijde familie van dierenwelzijnsorganisaties die eensgezind optrekken vanuit dezelfde visie voor een wereld waarin dieren worden gerespecteerd en beschermd. IFAW heeft kantoren in zestien landen en ondersteunt projecten op het gebied van dierenwelzijn en dierenbescherming in meer dan veertig landen wereldwijd. Stichting IFAW in Nederland is sinds 1981 aangesloten bij deze groep organisaties en heeft meer dan 100.000 donateurs. IFAW legt de verbinding tussen dierenwelzijn en natuurbehoud. Dit houdt in dat de organisatie dieren in nood redt, ze weer gezond maakt, rehabiliteert en weer vrijlaat in veilige en duurzame leefgebieden. Tussen 2000 en 2018 heeft IFAW ruim 275.000 dieren gered, behandeld of opgevangen. De organisatie gaat de eenmalige schenking de komende twee jaar inzetten voor de bescherming van walvissen, dolfijnen en bruinvissen. Het project zal de basis leggen voor een langdurig en duurzaam wereldwijd programma om eerstehulpverleners van walvisachtigen te ondersteunen, met materiaal zoals een mobiele intensive care unit, en op te leiden.

2022 - International Fund for Animal Welfare

Project
Dierenwelzijn en natuurbehoud
Bijzonder project in
2022
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.500.000,-