Aflatoun International

Buitenland Mensen

Aflatoun International begeleidt kinderen en jongeren op hun weg naar succes als zelfbewuste en financieel zelfredzame wereldburgers.

Meer informatie

African Parks Network

Buitenland Natuur

Als natuurbeschermende organisatie legt zij zich toe op het herstel en beheer van Afrikaanse wildparken.

Meer informatie

Het Aidsfonds

Buitenland Mensen

Samen werken aan een wereld zonder aids. Dat is wat Het Aidsfonds doet. Vooral in Afrika, maar ook hier.

Meer informatie

Amnesty International

Buitenland Mensen

Amnesty International komt wereldwijd op voor mensenrechten.

Meer informatie

Amref Flying Doctors

Buitenland Mensen

Amref Flying Doctors is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie die zich in het bijzonder richt op de gezondheid van jonge vrouwen.

Meer informatie

ARK

Buitenland Mensen

Als natuurorganisatie werkt ARK aan uitgestrekte en robuuste natuurgebieden.

Meer informatie

Artsen zonder Grenzen

Buitenland Mensen

Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp aan slachtoffers van oorlogen, rampen en epidemieën. Ongeacht afkomst, religie of politieke overtuiging.

Meer informatie

BiD Network

Buitenland Mensen

Business In Development Network (BiD) stimuleert duurzame ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden.

Meer informatie

Carbon War Room

Buitenland Natuur

Brengt invloedrijke mensen, bedrijven en instanties bij elkaar om op grote schaal Co2-uitstoot tegen te gaan.

Meer informatie

CARE Nederland

Binnenland Mensen

CARE Nederland helpt gemeenschappen die getroffen worden door natuurrampen, conflicten en geweld.

Meer informatie

Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel

Buitenland Mensen

Het CKM is hét kenniscentrum op het gebied van mensen- en kinderhandel en zet zich wereldwijd in voor de (rechts)positie van slachtoffers van mensenhandel.

Meer informatie

Clinton Foundation

Buitenland Mensen

Richt zich op onder meer gezondheidszorg, betere kansen voor vrouwen en meisjes en de gevolgen van klimaatverandering.

Meer informatie

Cordaid

Binnenland Buitenland Mensen

Als ontwikkelingsorganisatie zet Cordaid zich in voor de allerarmste, meest kwetsbare en uitgesloten mensen. Ongeacht religie of afkomst.

Meer informatie

dance4life

Buitenland Mensen

Werkt samen met jongeren aan een wereld zonder aids, ongeplande zwangerschappen en seksueel geweld.

Meer informatie

Dierenbescherming

Binnenland Natuur

De Dierenbescherming zet zich al ruim 150 jaar in voor alle dieren in Nederland.

Meer informatie

Defence for Children - ECPAT Nederland

Binnenland Buitenland Mensen

Defence for Children-ECPAT strijdt met onderzoek, lobby, voorlichting, juridisch advies en acties tegen kinderrechtenschendingen.

Meer informatie

Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation

Buitenland Mensen

De Foundation komt op voor kwetsbare mensen en spreekt regeringsleiders aan op hun verantwoordelijkheid om te helpen.

Meer informatie

Dokters van de Wereld

Binnenland Buitenland Mensen

Werkt met partners en vele vrijwilligers aan het verbeteren van toegang tot en recht op zorg voor kwetsbare groepen.

Meer informatie

Dutch Caribbean Nature Alliance

Buitenland Natuur

Koepelorganisatie die de unieke natuur van onze tropische eilanden beschermt, boven en onder water.

Meer informatie

Edukans

Buitenland Mensen

Edukans zet zich in voor meer en beter onderwijs voor kansarme kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden.

Meer informatie

European Climate Foundation

Binnenland Natuur

De ECF wil een CO2-vrije, duurzame energievoorziening realiseren vóór het jaar 2050.

Meer informatie

Fairfood International

Buitenland Mensen

Fairfood komt op voor boeren, werknemers in de voedselindustrie en consumenten en bevordert duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Meer informatie

Free Press Unlimited

Buitenland Mensen

Ondersteunt lokale journalisten en mediaorganisaties in oorlogs- en conflictgebieden.

Meer informatie

Girls Not Brides

Buitenland Mensen

Girls Not Brides strijdt wereldwijd tegen de gedwongen huwelijken van miljoenen minderjarige meisjes.

Meer informatie

Greenpeace

Binnenland Natuur

Internationale milieuorganisatie die zich inzet voor een schone wereld en milieuproblemen aan de kaak stelt.

Meer informatie

Het Goois Natuurreservaat

Binnenland Natuur

Beheer en behoud van de waardevolle kenmerken van landschap, natuur en cultureel erfgoed in het Gooi.

Meer informatie

Het Oranje Fonds

Binnenland Mensen

Het Oranje Fonds bevordert met hulp van duizenden vrijwilligers betrokkenheid in de samenleving.

Meer informatie

Het Prins Claus Fonds

Buitenland Mensen

Steunt culturele organisaties, kunstenaars en kritische denkers in gebieden waar vrijheid van culturele expressie niet vanzelfsprekend is.

Meer informatie

Het Rode Kruis

Binnenland Buitenland Mensen

Met miljoenen vrijwilligers is het Rode Kruis altijd meteen ter plaatse bij een ramp of conflict om direct noodhulp te verlenen.

Meer informatie

Hivos

Buitenland Mensen

Hivos verzet zich tegen discriminatie, ongelijkheid, machtsmisbruik en overbelasting van onze leefomgeving.

Meer informatie

Human Rights Watch

Buitenland Mensen

Een internationale organisatie die zich inzet voor de verdediging en bescherming van mensenrechten.

Meer informatie

Humanitas

Binnenland Mensen

Samen met ruim 18.000 geschoolde vrijwilligers helpt Humanitas mensen om hun leven weer op de rit te krijgen.

Meer informatie

ICCO

Buitenland Mensen

Strijdt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden tegen armoede en onrecht.

Meer informatie

IMC Weekendschool

Binnenland Mensen

Brengt jongeren uit achterstandswijken in contact met gedreven professionals uit verschillende vakgebieden.

Meer informatie

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN)

Binnenland Natuur

Laat jong en oud de natuur van dichtbij beleven en stimuleert mensen zo om duurzamer te handelen.

Meer informatie

IUCN NL

Binnenland Natuur

Werkt samen met een netwerk van groene organisaties, overheden en wetenschappers aan natuurbehoud.

Meer informatie

Johan Cruyff Foundation

Binnenland Buitenland Mensen

Dit fonds brengt jeugd in beweging waardoor ze samen kunnen spelen en groeien in hun ontwikkeling.

Meer informatie

Kansfonds

Binnenland Buitenland Mensen

Als landelijk fonds maakt Kansfonds zich in Nederland sterk voor mensen in kwetsbare situaties.

Meer informatie

Kinderfonds MAMAS

Buitenland Mensen

Steunt inspirerende Zuid-Afrikaanse vrouwen die opstaan voor de meest kwetsbare kinderen van hun land.

Meer informatie

Krajicek Foundation

Binnenland Mensen

Begeleidt kinderen en jongeren in achterstandswijken intensief bij het dichtbij huis spelen en sporten.

Meer informatie

LandschappenNL

Binnenland Natuur

Samen sterk voor beheer en behoud van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed dichtbij huis.

Meer informatie

Leprastichting

Buitenland Mensen

De Leprastichting wil dat lepra niet langer levens verwoest en zorgt voor vroege opsporing en voor genezing.

Meer informatie

Liliane Fonds

Buitenland Mensen

Het Liliane Fonds helpt kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden medisch en sociaal te revalideren.

Meer informatie

LINDA.foundation

Binnenland Mensen

Arme gezinnen met kinderen in Nederland krijgen een steuntje in de rug met een mooie set cadeaubonnen.

Meer informatie

Mama Cash

Buitenland Mensen

Financiert en steunt vernieuwende initiatieven die opkomen voor sociale rechtvaardigheid en vrouwenrechten.

Meer informatie

Marine Stewardship Council (MSC)

Binnenland Buitenland Natuur

Werkt samen met diverse partners om de wereldwijde vismarkt te veranderen in een duurzame markt.

Meer informatie

Milieudefensie

Binnenland Natuur

Milieudefensie speelt een voortrekkersrol bij het oplossen en voorkomen van milieuproblemen.

Meer informatie

Natuur & Milieu

Binnenland Natuur

Natuur & Milieu stimuleert mensen om energie te besparen, gezond te eten en slimmer te reizen.

Meer informatie

Natuur- en Milieufederaties

Binnenland Natuur

De Natuur- en Milieufederaties werken samen met hun netwerk aan een groen en duurzaam Nederland.

Meer informatie

Natuurmonumenten

Binnenland Natuur

Zet zich met hart en ziel in om natuurgebieden, landschappen en cultureel erfgoed te beschermen en beheren.

Meer informatie

Not On Our Watch

Buitenland Mensen

Not on Our Watch is een internationale hulporganisatie die zich inzet om aandacht en middelen te generen voor het beëindigen van massale wreedheden in de wereld.

Meer informatie

Oxfam Novib

Buitenland Mensen

Helpt mensen in ontwikkelingslanden om zich uit de armoede op te werken en een toekomst op te bouwen.

Meer informatie

PAX

Buitenland Mensen

Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken Nederlanders werkt PAX aan vrede.

Meer informatie

Peace Parks Foundation

Buitenland Natuur

Ondersteunt door het creëren van grensoverschrijdende natuurgebieden in zuidelijk Afrika economische ontwikkeling en regionale stabiliteit.

Meer informatie

PharmAccess

Buitenland Mensen

PharmAccess zet zich in voor goede, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg in Afrika.

Meer informatie

Plan Nederland

Buitenland Mensen

Een blijvend beter leven voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor meisjes.

Meer informatie

Postcode Lottery Green Challenge

Binnenland Buitenland Natuur

Het meest innovatieve idee om CO2-uitstoot te verminderen wint € 500.000.

Meer informatie

Rafa Nadal Foundation

Buitenland Mensen

Educatieve sportprogramma’s voor jongeren die hen helpen bouwen aan een betere levensstijl en hun toekomst.

Meer informatie

Rewilding Europe

Buitenland Natuur

Ontwikkelt met lokale partnerorganisaties verspreid over Europa tien enorme wilde natuurgebieden van internationale allure.

Meer informatie

Right To Play

Binnenland Buitenland Mensen

Right to Play zorgt met haar projecten dat kinderen in ontwikkelingslanden leren door te sporten en spelen.

Meer informatie

Rocky Mountain Institute

Buitenland Natuur

Rocky Mountain Institute draagt concrete oplossingen aan om klimaatverandering tegen te gaan.

Meer informatie

Rutgers

Binnenland Buitenland Mensen

Seksualiteit moet voor iedereen vrijwillig, prettig en veilig zijn. Daar staat Rutgers voor.

Meer informatie

Save the Children

Buitenland Mensen

Save the Children strijdt wereldwijd voor de rechten van kinderen geeft hun een kansrijke toekomst en biedt hulp in geval van acute nood.

Meer informatie

Scouting Nederland

Binnenland Mensen

Scouting biedt leuke en spannende (buiten)activiteiten die meisjes en jongens uitdagen zich persoonlijk te ontwikkelen.

Meer informatie

Sea Shepherd

Buitenland Natuur

Sea Shepherd beschermt de oceanen. Zij onderzoekt, registreert en documenteert illegale activiteiten op zee.

Meer informatie

Simavi

Buitenland Mensen

Simavi investeert in een gezonde basis voor iedereen: schoon drinkwater, toiletten, goede hygiëne en veilige zwangerschappen.

Meer informatie

Solidaridad

Buitenland Mensen

Solidaridad werkt aan duurzame productiemethoden en betere arbeidsomstandigheden.

Meer informatie

SOS Kinderdorpen

Buitenland Mensen

SOS Kinderdorpen zorgt er wereldwijd voor dat kinderen in een liefdevolle familie opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Meer informatie

Stichting AAP

Binnenland Buitenland Natuur

AAP zet zich al ruim 40 jaar in voor een betere toekomst voor exotische zoogdieren, zoals apen, wasberen en leeuwen.

Meer informatie

Stichting de Vrolijkheid

Binnenland Mensen

Creatieve activiteiten en talentontwikkeling voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra.

Meer informatie

Stichting DOEN

Binnenland Buitenland Mensen Natuur

Ondersteunt ondernemende mensen met duurzame, culturele of sociale initiatieven.

Meer informatie

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Binnenland Buitenland Mensen

Stichting Kinderpostzegels steunt in binnen- en buitenland projecten waarin de bescherming van kwetsbare kinderen centraal staan.

Meer informatie

Resto VanHarte

Binnenland Mensen

Resto VanHarte zet sociale buurtrestaurants (Resto’s) op om ontmoetingen tussen mensen tot stand te brengen. .

Meer informatie

Stichting Vluchteling

Buitenland Mensen

Stichting Vluchteling steunt overal in de wereld vluchtelingen met noodhulp zoals schoon drinkwater, voedsel en onderdak.

Meer informatie

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Binnenland Buitenland Mensen

Biedt hoogopgeleide vluchtelingen de kans zich verder te ontwikkelen en helpt hen bij het vinden van werk.

Meer informatie

Terre des Hommes

Buitenland Mensen

Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit, dat is waar Terre des Hommes naar streeft.

Meer informatie

The Climate Group

Buitenland Natuur

Werkt aan een ‘Clean Revolution’, een gezonde economie gebaseerd op groene initiatieven.

Meer informatie

The Elders

Buitenland Mensen

Deze denktank van voormalig wereldleiders en andere prominenten zet zich in om mondiale problemen op te lossen, zoals aids, armoede en gewapend conflict.

Meer informatie

The Hunger Project

Buitenland Mensen

Investeert in mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, om samen een einde te maken aan chronische honger.

Meer informatie

UNHCR

Buitenland Mensen

Beschermt vluchtelingen, asielzoekers en staatlozen wereldwijd. Onder meer met humanitaire operaties.

Meer informatie

UNICEF

Binnenland Mensen

Zorgt dat kinderen kind kunnen zijn en helpt hen om armoede, ziekte, geweld en discriminatie te overwinnen.

Meer informatie

University for Peace

Buitenland Mensen

University for Peace in Costa Rica leidt studenten op in vredesvraagstukken en geweldloze conflicthantering.

Meer informatie

Urgenda

Binnenland Natuur

Urgenda is de organisatie voor duurzaamheid en innovatie die, samen met partners, Nederland sneller duurzaam wil maken.

Meer informatie

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Binnenland Natuur

Houdt de agrarische cultuurgeschiedenis zichtbaar.

Meer informatie

vfonds

Binnenland Mensen

Het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor vrede en vrijheid.

Meer informatie

VluchtelingenWerk Nederland

Binnenland Mensen

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan.

Meer informatie

Voedselbanken Nederland

Binnenland Mensen

De Voedselbanken in Nederland bieden directe en tijdelijke voedselhulp aan de armste mensen.

Meer informatie

Vogelbescherming

Binnenland Buitenland Natuur

De Vogelbescherming is de organisatie voor de bescherming van vogels en hun leefgebiedenwereldwijd.

Meer informatie

Waddenvereniging

Binnenland Natuur

Het Werelderfgoed Waddenzee, het meest ruige en ongerepte natuurgebied van Nederland, wordt beschermd door de Waddenvereniging.

Meer informatie

Wakker Dier

Binnenland Natuur

Stichting Wakker Dier komt op voor de dieren in de vee-industrie en stelt misstanden aan de kaak.

Meer informatie

War Child

Buitenland Mensen

War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen.

Meer informatie

Wereld Natuur Fonds

Buitenland Natuur

Het Wereld Natuur Fonds werkt wereldwijd aan de bescherming van bedreigde dieren en hun leefomgeving.

Meer informatie

Wilde Ganzen

Buitenland Natuur

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd door het steunen van ontwikkelingsprojecten die opgezet zijn door mensen ter plekke in samenwerking met bevlogen Nederlanders.

Meer informatie

WOMEN Inc.

Binnenland Mensen

WOMEN Inc. is het vrouwennetwerk dat de kansen voor vrouwen in Nederland vergroot.

Meer informatie

World Food Programme

Buitenland Mensen

Deze grootste humanitaire organisatie ter wereld levert jaarlijks in meer dan 75 landen voedselhulp aan 80 miljoen mensen.

Meer informatie

World Press Photo

Binnenland Buitenland Mensen

Bevordert persvrijheid met een jaarlijkse competitie voor professionele fotografen.

Meer informatie