Aflatoun International

Buitenland Mensen

Aflatoun helpt kinderen en jongeren zelfbewust en financieel zelfredzaam te worden.

Meer informatie

AAP

Binnenland Buitenland Natuur

AAP zet zich in voor een betere toekomst voor exotische zoogdieren.

Meer informatie

African Parks Network

Buitenland Natuur

Als natuurbeschermende organisatie legt zij zich toe op het herstel en beheer van Afrikaanse wildparken.

Meer informatie

Aidsfonds

Binnenland Buitenland Mensen

Samen werken aan een wereld zonder aids. Dat is wat Aidsfonds doet. In het buitenland, maar ook in Nederland.

Meer informatie

Amnesty International

Buitenland Mensen

Amnesty International komt wereldwijd op voor mensenrechten.

Meer informatie

Amref Flying Doctors

Buitenland Mensen

Een Afrikaanse gezondheidsorganisatie die zich richt op de gezondheid van jonge vrouwen.

Meer informatie

ARK Natuur-ontwikkeling

Binnenland Natuur

ARK verlegt grenzen voor wilde natuur.

Meer informatie

Artsen zonder Grenzen

Buitenland Mensen

Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp aan slachtoffers van oorlogen, rampen en epidemieën. Ongeacht afkomst, religie of politieke overtuiging.

Meer informatie

Both ENDS

Buitenland Mensen Natuur

Both ENDS werkt aan een duurzame eerlijke wereld waarin iedereen een stem heeft.

Meer informatie

Carbon War Room

Buitenland Natuur

Brengt invloedrijke mensen, bedrijven en instanties bij elkaar om op grote schaal Co2-uitstoot tegen te gaan.

Meer informatie

CARE Nederland

Buitenland Mensen

CARE helpt gemeenschappen die getroffen worden door natuurrampen, conflicten en geweld.

Meer informatie

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel strijdt tegen mensenhandel in Nederland.

Binnenland Mensen

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel strijdt tegen mensenhandel in Nederland.

Meer informatie

Clinton Foundation

Buitenland Mensen

Richt zich op o.a. op gezondheidszorg, betere kansen meisjes en klimaatverandering.

Meer informatie

Commonland

Binnenland Buitenland Natuur

Commonland zet zich in voor het herstel van aangetaste ecosystemen

Meer informatie

Cordaid

Binnenland Buitenland Mensen

Cordaid zet zich in voor de allerarmste, meest kwetsbare en uitgesloten mensen.

Meer informatie

Dance4Life

Buitenland Mensen

Werkt samen met jongeren aan een wereld zonder aids, ongeplande zwangerschappen en seksueel geweld.

Meer informatie

Defence for Children

Binnenland Buitenland Mensen

De organisatie strijdt tegen kinderrechtenschendingen door o.a. lobby, advies en acties.

Meer informatie

Dierenbescherming

Binnenland Natuur

De Dierenbescherming zet zich al ruim 150 jaar in voor alle dieren in Nederland.

Meer informatie

Dokters van de Wereld

Binnenland Buitenland Mensen

Werkt met partners en vrijwilligers aan het verbeteren van toegang tot en recht op zorg voor kwetsbare groepen.

Meer informatie

Dr. Denis Mukwege Foundation

Buitenland

De Dr. Denis Mukwege Foundation maakt zich sterk voor vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld

Meer informatie

Dutch Caribbean Nature Alliance

Buitenland Natuur

Koepelorganisatie die de unieke natuur van onze tropische eilanden beschermt, boven en onder water.

Meer informatie

Edukans

Buitenland Mensen

Edukans zet zich in voor meer en beter onderwijs voor kansarme kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden.

Meer informatie

European Climate Foundation

Binnenland Natuur

De ECF wil een CO2-vrije, duurzame energievoorziening realiseren vóór het jaar 2050.

Meer informatie

Fairfood

Buitenland Mensen

Fairfood komt op voor mensen (in de voedselindustrie) en bevordert duurzaam gebruik van hulpbronnen.

Meer informatie

Free Press Unlimited

Buitenland Mensen

Ondersteunt lokale journalisten en mediaorganisaties in oorlogs- en conflictgebieden.

Meer informatie

Girls Not Brides

Buitenland Mensen

Girls Not Brides strijdt wereldwijd tegen de gedwongen huwelijken van miljoenen minderjarige meisjes.

Meer informatie

Global Witness

Buitenland Mensen

Global Witness zet zich in tegen corruptie in ontwikkelingslanden.

Meer informatie

Greenpeace

Binnenland Natuur

Internationale milieuorganisatie die zich inzet voor een schone wereld en milieuproblemen aan de kaak stelt.

Meer informatie

Het Goois Natuurreservaat

Binnenland Natuur

Beheer en behoud van de waardevolle kenmerken van landschap, natuur en cultureel erfgoed in het Gooi.

Meer informatie

Hivos

Buitenland Mensen

Hivos verzet zich tegen discriminatie, ongelijkheid, machtsmisbruik en overbelasting van onze leefomgeving.

Meer informatie

Human Rights Watch

Buitenland Mensen

Een internationale organisatie die zich inzet voor de verdediging en bescherming van mensenrechten.

Meer informatie

Humanitas

Binnenland Mensen

Samen met ruim 24.000 geschoolde vrijwilligers helpt Humanitas mensen om hun leven weer op de rit te krijgen.

Meer informatie

ICCO

Buitenland Mensen

Strijdt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden tegen armoede en onrecht.

Meer informatie

IMC Weekendschool

Binnenland Mensen

Brengt jongeren uit achterstandswijken in contact met gedreven professionals uit verschillende vakgebieden.

Meer informatie

IUCN NL

Binnenland Natuur

Werkt samen met een netwerk van groene organisaties, overheden en wetenschappers aan natuurbehoud.

Meer informatie

IVN Natuureducatie

Binnenland Natuur

Laat jong en oud de natuur van dichtbij beleven en stimuleert mensen zo om duurzamer te handelen.

Meer informatie

JINC

Binnenland Mensen

JINC strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt.

Meer informatie

Johan Cruyff Foundation

Binnenland Buitenland Mensen

Brengt jeugd vooruit door beweging, waardoor ze samen kunnen spelen en groeien in hun ontwikkeling.

Meer informatie

Kansfonds

Binnenland Mensen

Als landelijk fonds maakt Kansfonds zich in Nederland sterk voor mensen in kwetsbare situaties.

Meer informatie

Kinderfonds MAMAS

Buitenland Mensen

Steunt inspirerende Zuid-Afrikaanse vrouwen die opstaan voor de meest kwetsbare kinderen van hun land.

Meer informatie

KNCV Tuberculosefonds

Binnenland Buitenland Mensen

Het belangrijkste expertisecentrum voor tbc-zorg en preventie wereldwijd.

Meer informatie

Krajicek Foundation

Binnenland Mensen

Begeleidt kinderen en jongeren in achterstandswijken intensief bij het dichtbij huis spelen en sporten.

Meer informatie

LandschappenNL

Binnenland Natuur

Samen sterk voor beheer en behoud van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed dichtbij huis.

Meer informatie

Leprastichting

Buitenland Mensen

De Leprastichting wil dat lepra niet langer levens verwoest en zorgt voor vroege opsporing en voor genezing.

Meer informatie

Liliane Fonds

Buitenland Mensen

Het Liliane Fonds helpt kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden medisch en sociaal te revalideren.

Meer informatie

LINDA.foundation

Binnenland Mensen

Arme gezinnen met kinderen in Nederland krijgen een steuntje in de rug met een mooie set cadeaubonnen.

Meer informatie

Mama Cash

Buitenland Mensen

Financiert en steunt vernieuwende initiatieven die opkomen voor sociale rechtvaardigheid en vrouwenrechten.

Meer informatie

Marine Stewardship Council (MSC)

Binnenland Buitenland Natuur

Werkt samen met diverse partners om de wereldwijde vismarkt te veranderen in een duurzame markt.

Meer informatie

Milieudefensie

Binnenland Natuur

Milieudefensie speelt een voortrekkersrol bij het oplossen en voorkomen van milieuproblemen.

Meer informatie

Movies that Matter

Binnenland Buitenland Mensen

Movies that Matter maakt mensen bewust van problemen die spelen in de wereld

Meer informatie

Natuur & Milieu

Binnenland Natuur

Natuur & Milieu stimuleert mensen om energie te besparen, gezond te eten en slimmer te reizen.

Meer informatie

Natuur en Milieufederaties

Binnenland Natuur

De Natuur- en Milieufederaties werken samen met hun netwerk aan een groen en duurzaam Nederland.

Meer informatie

Natuurmonumenten

Binnenland Natuur

Zet zich met hart en ziel in voor natuurgebieden, landschappen en cultureel erfgoed.

Meer informatie

Oranje Fonds

Binnenland Mensen

Het Oranje Fonds bevordert met hulp van duizenden vrijwilligers betrokkenheid in de samenleving.

Meer informatie

Oxfam Novib

Buitenland Mensen

Helpt mensen in ontwikkelingslanden om zich uit de armoede op te werken en een toekomst op te bouwen.

Meer informatie

PAX

Buitenland Mensen

PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan.

Meer informatie

Peace Parks Foundation

Buitenland Natuur

Creërt grensoverschrijdende natuurgebieden in zuidelijk Afrika voor ontwikkeling en stabiliteit.

Meer informatie

PharmAccess

Buitenland Mensen

PharmAccess zet zich in voor goede, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg in Afrika.

Meer informatie

Plan International Nederland

Buitenland Mensen

Een blijvend beter leven voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor meisjes.

Meer informatie

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Binnenland Buitenland Mensen

Biedt hoogopgeleide vluchtelingen de kans zich door scholing verder te ontwikkelen en ondersteunt hen bij het vinden van werk.

Meer informatie

Postcode Lotteries Green Challenge

Binnenland Buitenland Natuur

Het meest innovatieve idee om CO2-uitstoot te verminderen wint € 500.000.

Meer informatie

Prins Claus Fonds

Buitenland Mensen

Steunt cultuur in gebieden waar vrijheid van culturele expressie beperkt is.

Meer informatie

Rafa Nadal Foundation

Buitenland Mensen

Educatieve sportprogramma’s voor jongeren die hen helpen bouwen aan een betere levensstijl en hun toekomst.

Meer informatie

Resto VanHarte

Binnenland Mensen

Resto VanHarte zet Resto’s op om ontmoetingen tussen mensen tot stand te brengen.

Meer informatie

Rewilding Europe

Buitenland Natuur

Ontwikkelt tien enorme wilde natuurgebieden van internationale allure.

Meer informatie

Right To Play

Binnenland Buitenland Mensen

Right to Play zorgt met haar projecten dat kinderen in ontwikkelingslanden leren door te sporten en spelen.

Meer informatie

Rocky Mountain Institute

Buitenland Natuur

Rocky Mountain Institute draagt concrete oplossingen aan om klimaatverandering tegen te gaan.

Meer informatie

Rode Kruis

Binnenland Buitenland Mensen

Met miljoenen vrijwilligers zijn zij altijd meteen ter plaatse bij een ramp of conflict om noodhulp te verlenen.

Meer informatie

Roger Federer Foundation

Buitenland Mensen

De Roger Federer Foundation wil zoveel mogelijk kinderen een kans op een betere toekomst geven

Meer informatie

Rutgers

Binnenland Buitenland Mensen

Seksualiteit moet voor iedereen vrijwillig, prettig en veilig zijn. Daar staat Rutgers voor.

Meer informatie

Save the Children

Buitenland Mensen

Strijdt wereldwijd voor de rechten en toekomst van kinderen en biedt hulp in geval van acute nood.

Meer informatie

Scouting Nederland

Binnenland Mensen

Scouting biedt (buiten)activiteiten die kinderen uitdagen zich persoonlijk te ontwikkelen.

Meer informatie

Sea Shepherd

Buitenland Natuur

Sea Shepherd beschermt de oceanen. Zij onderzoekt en documenteert illegale activiteiten op zee.

Meer informatie

Simavi

Buitenland Mensen

Simavi investeert in een gezond leven voor iedereen.

Meer informatie

Solidaridad

Buitenland Mensen

Solidaridad werkt aan duurzame productiemethoden en betere arbeidsomstandigheden.

Meer informatie

SOS Kinderdorpen

Buitenland Mensen

Zorgt er wereldwijd voor dat kinderen in een liefdevolle familie opgroeien en zich kunnen ontwikkelen.

Meer informatie

Stichting de Noordzee

Binnenland Natuur

Bescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee.

Meer informatie

Stichting de Vrolijkheid

Binnenland Mensen

Creatieve activiteiten en talentontwikkeling voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra.

Meer informatie

Stichting DOEN

Binnenland Buitenland Mensen Natuur

Ondersteunt ondernemende mensen met duurzame, culturele of sociale initiatieven.

Meer informatie

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Binnenland Buitenland Mensen

Steunt projecten waarin de bescherming van kwetsbare kinderen centraal staan.

Meer informatie

Stichting Vluchteling

Buitenland Mensen

Steunt wereldwijd vluchtelingen met noodhulp zoals schoon drinkwater, voedsel en onderdak.

Meer informatie

Terre des Hommes

Buitenland Mensen

Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit, dat is waar Terre des Hommes naar streeft.

Meer informatie

The Climate Group

Buitenland Natuur

Werkt aan een ‘Clean Revolution’, een gezonde economie gebaseerd op groene initiatieven.

Meer informatie

The Elders

Buitenland Mensen

Denktank van prominenten die zich inzetten om mondiale problemen op te lossen.

Meer informatie

The Hunger Project

Buitenland Mensen

Investeert in mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, om samen een einde te maken aan chronische honger.

Meer informatie

The Sentry

Buitenland Mensen

Genereert aandacht en middelen voor het beëindigen van massale wreedheden in de wereld.

Meer informatie

Theirworld

Buitenland Mensen

Theirworld heeft als doel kinderen wereldwijd de beste mogelijkheden te bieden

Meer informatie

UNHCR

Buitenland Mensen

Beschermt vluchtelingen, asielzoekers en staatlozen wereldwijd. Onder meer met humanitaire operaties.

Meer informatie

UNICEF

Binnenland Mensen

Zorgt dat kinderen kind kunnen zijn en helpt hen om armoede, ziekte, geweld en discriminatie te overwinnen.

Meer informatie

Urgenda

Binnenland Natuur

Urgenda wil, samen met partners, Nederland sneller duurzaam.

Meer informatie

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Binnenland Natuur

Houdt de agrarische cultuurgeschiedenis zichtbaar.

Meer informatie

vfonds

Binnenland Mensen

Het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor vrede en vrijheid.

Meer informatie

VluchtelingenWerk Nederland

Binnenland Mensen

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan.

Meer informatie

Voedselbanken Nederland

Binnenland Mensen

De Voedselbanken in Nederland bieden directe en tijdelijke voedselhulp aan de armste mensen.

Meer informatie

Vogelbescherming

Binnenland Buitenland Natuur

De Vogelbescherming is de organisatie voor de bescherming van vogels en hun leefgebiedenwereldwijd.

Meer informatie

Waddenvereniging

Binnenland Natuur

De Waddenvereniging beschermt ons werelderfgoed de Waddenzee.

Meer informatie

Wakker Dier

Binnenland Natuur

Stichting Wakker Dier komt op voor de dieren in de veehouderij en stelt misstanden aan de kaak.

Meer informatie

War Child

Buitenland Mensen

War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen.

Meer informatie

Wereld Natuur Fonds

Buitenland Natuur

Het Wereld Natuur Fonds werkt wereldwijd aan de bescherming van bedreigde dieren en hun leefomgeving.

Meer informatie

Wilde Ganzen

Buitenland Mensen

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd door het steunen van ontwikkelingsprojecten.

Meer informatie

Wildlife Justice Commission

Buitenland Natuur

De Wildlife Justice Commission strijd tegen toenemende handel in bedreigde en beschermde diersoorten

Meer informatie

WOMEN Inc.

Binnenland Mensen

WOMEN Inc. is het vrouwennetwerk dat de kansen voor vrouwen in Nederland vergroot.

Meer informatie

World Food Programme

Buitenland Mensen

De organisatie levert jaarlijks in meer dan 75 landen voedselhulp aan 80 miljoen mensen.

Meer informatie

World Press Photo

Binnenland Buitenland Mensen

Bevordert persvrijheid met een jaarlijkse competitie voor professionele fotografen.

Meer informatie

YY Foundation

Buitenland Mensen

De YY Foundation heeft als doel het creëren van een eerlijkere en socialere wereld

Meer informatie