Amnesty International en de Postcode Loterij: werken samen voor mensenrechten

Door de activiteiten van Amnesty komen slachtoffers van schendingen van mensenrechten weer vrij en worden daders opgepakt en berecht. Gesteund door miljoenen mensen in meer dan 150 landen werkt Amnesty toe naar een wereld waarin vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen zijn gewaarborgd.

Sinds de start van de samenwerking in 1996 heeft Amnesty met hulp van de loterij 94,3 miljoen euro mogen ontvangen om mensenrechten te beschermen.

Amnesty International

Thema's
Mensenrechten
Gesteund sinds
1996
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 22.901.000,-

Hoe zorgt Amnesty voor naleving van de mensenrechten?

Onderzoek doen

Amnesty-onderzoekers verzamelen over de hele wereld gegevens over mensenrechtenschendingen. Zij interviewen slachtoffers, wonen rechtszaken bij, praten met advocaten, artsen en mensenrechtenverdedigers en ontmoeten regeringsvertegenwoordigers. Zo wordt bekend waar de mensenrechten worden geschonden.

Acties voeren

Amnesty voert wereldwijd actie om mensenrechtenschendingen te voorkomen en te beëindigen. Massale actie werkt: autoriteiten en bedrijven weten dat de wereld over hun schouder meekijkt en mensenrechtenverdedigers voelen zich gesteund.

Lobbyen

Amnesty dringt er bij regeringen en bedrijven op aan de mensenrechten een prominente rol te geven in hun binnen- en buitenlands beleid. Daarnaast vraagt zij organisaties als de Europese Unie en de Verenigde Naties om druk uit te oefenen op regeringen.

Educatie

Over de hele wereld maakt Amnesty mensen bewust van de mensenrechten en van het belang daarvan. In Nederland geeft Amnesty voorlichting via grote publieksacties en lessen op scholen. Onrecht wordt via de media en publieksacties onder de aandacht gebracht.

klein_Amnesty-247537Amnesty-International.jpg

Bijzondere projecten van Amnesty International

Naast de reguliere bijdrage heeft Amnesty International een extra bijdrage voor bijzondere projecten van de Postcode Loterij ontvangen. Zie hieronder meer informatie over de projecten die door deze steun mogelijk zijn gemaakt.

Amnesty International - Watching Big Brother: bestrijding van digitale discriminatie door overheden - € 2.583.000

Extra project 2018 - € 2.318.000 - Code Yellow

Extra project 2016 - € 1.785.000 - Protect civilians

04.x_detailpagina_winston.jpg

Speel mee en steun Goede Doelen

Mede dankzij onze deelnemers steunen we meer dan 148 goede doelen die werken aan een groene, rechtvaardige en gezonde wereld. Dit werk zetten we graag voort en hiervoor hebben we uw hulp nodig. Speel daarom mee met de Postcode Loterij en maak kans op prachtige prijzen!

SPEEL MEE