Privacy & Cookie Statement

De bescherming van uw persoonsgegevens is een zeer belangrijke zaak. Dit heeft onze voortdurende aandacht. De Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij) verwerken uw persoonsgegevens conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. In dit Privacy & Cookie Statement informeren de Goede Doelen Loterijen u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief printmedia, radio, televisie en internet) van de Goede Doelen Loterijen. Wij kunnen het Privacy & Cookie Statement van tijd tot tijd aanpassen.

Dit Privacy & Cookie Statement is per onderwerp onderverdeeld en geeft informatie in verschillende lagen. Per onderwerp leest u eerst een samenvatting op hoofdlijnen. Wanneer u meer gedetailleerde informatie wenst over een onderwerp, klikt u dan op de link 'meer details'.

 

Wie zijn de Goede Doelen Loterijen?

De Nationale Postcode Loterij N.V. en de VriendenLoterij N.V. worden samen de 'Goede Doelen Loterijen' genoemd.


Meer details

De Goede Doelen Loterijen zijn gevestigd aan de Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam. Onze contactgegevens staan hieronder opgenomen onder ‘Hoe kunt u contact opnemen met de Goede Doelen Loterijen’.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De Goede Doelen Loterijen zijn ieder voor zich verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit betekent dat de Goede Doelen Loterijen ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


Meer details

De Goede Doelen Loterijen hebben gemeenschappelijke deelnemersadministraties. De VriendenLoterij N.V. is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens de VriendenLoterij, waaronder www.vriendenloterij.nl en de Nationale Postcode Loterij N.V. is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerkingen van de Nationale Postcode Loterij, waaronder www.postcodeloterij.nl .

Voor analyse- en marketingdoeleinden voeren de Goede Doelen Loterijen één gezamenlijke administratie. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw gegevens door allebei de loterijen kunnen worden gebruikt voor cross-sell. Daarnaast zijn de Goede Doelen Loterijen ieder voor zich de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verzameld door hun websites en apps. Zo is de Nationale Postcode Loterij N.V. bijvoorbeeld ook (mede-)verantwoordelijke voor persoonsgegevens die worden verzameld via www.werkendoejebij.nlwww.greenchallege.info en www.miljoenenjacht.nl. De VriendenLoterij N.V. is bijvoorbeeld (mede-)verantwoordelijke voor www.museumprijs.nl en www.molenprijs.nl en de app Goal alert.

Welke persoonsgegevens verwerken de Goede Doelen Loterijen?

De Goede Doelen Loterijen verwerken persoonsgegevens van (oud-)deelnemers, potentiële deelnemers en bezoekers. Ook verwerken de Goede Doelen Loterijen persoonsgegevens van gebruikers van haar websites, haar Ledenservice en deelnemers van joint promotions, spelletjes of acties op op onze websites of websites van derden. Daarbij kan worden gedacht aan contactgegevens, gegevens over deelname aan onze loterijen en gegevens over interesses en voorkeuren.

Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht, maar het gebruik van websites van de Goede Doelen Loterijen, toegang tot content en verzoeken om informatie kunnen wel afhankelijk zijn van het verstrekken van informatie. Ook plaatsen wij (indien nodig na uw toestemming) cookies. Meer informatie daarover vindt u onder vraag 'Welke cookies plaatsen de Goede Doelen Loterijen?'. Wij verwerken onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • personalia en betalingsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, betaalgegevens, telefoonnummer, e-mailadres);
 • deelnamedetails (bijvoorbeeld de voicelog van het gesprek waarin u aangeeft met hoeveel loten u gaat deelnemen);
 • marketingvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor e-mailaanbiedingen);
 • deelnamegedrag (bijvoorbeeld met hoeveel loten u in het verleden heeft deelgenomen en of u aan acties en joint promotions heeft deelgenomen);
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, accountgegevens, surfgedrag, gebruik van social media, e-mailresponse, of een mail is geopend of niet, app gebruik, type browser en mobiel toestel, gehashte browsergegevens, besturingssysteem en applicatieversie, taalinstellingen, locatiegegevens en het (al dan niet) gebruik van uw VIP- kaart of contact met de Ledenservice);
 • beeldmateriaal (bijvoorbeeld camerabeelden. Indien u bij programma’s of evenementen niet gefilmd of gefotografeerd wilt worden, dient u buiten de opnameplek te blijven);
 • klanttevredenheids- en onderzoeksresultaten (bijvoorbeeld enquêtes, waardering of feedback).


Meer details

Wanneer u onze websites gebruikt verzamelen de Goede Doelen Loterijen (een deel van) uw IP-adres, type browser, besturingssysteem en applicatieversie, taalinstellingen, de pagina via welke u naar onze website bent gekomen en de pagina’s van onze website die u heeft bezocht. Ook verzamelen de Goede Doelen Loterijen informatie over het al dan niet openen van en de respons op e-mailberichten. Als u onze website via een mobiel apparaat bezoekt, verzamelen we ook informatie over het merk van uw mobiele apparaat en andere specifieke kenmerken van het apparaat. De Goede Doelen Loterijen kunnen ook persoonsgegevens ontvangen over uw bezoek aan joint promotion- of campagnewebsites, of aan websites van partners of derden, nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven. 
Om u goed van dienst te kunnen zijn, is onze Ledenservice via meerdere kanalen bereikbaar. Zo kunt u ons bellen, e-mailen of ons een (persoonlijk) bericht sturen via social media. We maken aantekening van de gesprekken die we met u voeren en kunnen deze opnemen, zodat we u een volgende keer nog beter kunnen helpen en we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Wij zullen u nooit vragen om bijzondere persoonsgegevens met ons te delen.

De Goede Doelen Loterijen maken in overeenstemming met de wet gebruik van openbare bronnen. Een vaste leverancier van de Goede Doelen Loterijen is EDM.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Om onze verschillende missies en de verschillende loterijen van GDL op een zo goed mogelijke manier uit te kunnen voeren, verwerken wij uw persoonsgegevens. Ook moeten wij voldoen aan wettelijke verplichtingen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Ten slotte sturen wij u ook graag relevante informatie en aanbiedingen.


Meer details

De door u opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • voeren van een deelnemersadministratie en het uitvoeren van loterijen, toegevoegde spellen en andere (promotionele) acties verband houdende met de bedrijfsvoering van de Goede Doelen Loterijen;
 • incasseren van inleggelden, uitbetalen van prijzen en verstrekken van cadeaus;
 • aanbieden van ondersteuning en dienstverlening via de Ledenservice;
 • houden en ontwikkelen van functionele en persoonlijk afgestemde websites en apps;
 • controleren en testen van uitingen en de websites;
 • maken van koppelingen met social media;
 • aanbieden van joint promotion met partners;
 • aanbieden van een persoonlijk online account;
 • het verzenden van uitslagen, aanbiedingen, nieuwsbrieven en overige informatie inzake doelstellingen van de Goede Doelen Loterijen;
 • het doen van (gepersonaliseerde) marketing, segmentatie en optimaliseren van marketingboodschappen en -kanalen door het verzamelen, combineren, analyseren en gebruiken van (persoons)gegevens van (potentiële en oud)deelnemers ten behoeve van de Goede Doelen Loterijen;
 • het doen van uitsluitingen bij commerciële partners om de marketingdruk op deelnemers te beperken;
 • het registreren van uw marketingvoorkeuren;
 • het voorkomen, onderzoeken en tegengaan van klachten;
 • het voorkomen dat iemand die onder bewind is gesteld wordt benaderd of kan gaan deelnemen aan (één van) de loterijen van de Goede Doelen Loterijen indien dit is aangegeven door de bewindvoerder;
 • het voorkomen van (potentiële) fraude, oneigenlijk gebruik, misbruik en handelingen in strijd met de (deelnemers)reglementen en actievoorwaarden. Hiertoe hanteren de Goede Doelen Loterijen dynamische lijsten met persoonsgegevens die zorgvuldig zijn beveiligd en slechts beperkt toegankelijk zijn;
 • het verdedigen van de rechtspositie van de Goede Doelen Loterijen;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden zullen de Goede Doelen Loterijen uw persoonsgegevens niet verwerken zonder uw voorafgaande toestemming.

Grondslag van de verwerking

Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van de Goede Doelen Loterijen is dat – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens en de specifieke verwerking - op basis van uw overeenkomst en het daarbij behorende deelnemersreglement, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of de toestemming.


Meer details

Ter illustratie noemen wij de volgende voorbeelden:

Deelnemersovereenkomst: om als deelnemer mee te kunnen spelen, moeten wij bepaalde persoonsgegevens zoals uw NAW-gegevens en betalingsgegevens verwerken.

Wettelijke verplichtingen: op basis van bijvoorbeeld fiscale wetgeving moeten wij bepaalde financiële gegevens bewaren.

Gerechtvaardigd belang: wij hebben er belang bij om u – rekening houdend met uw privacybelang - te benaderen met aanbiedingen die op uw voorkeuren zijn toegesneden. Daarom houden wij bijvoorbeeld uw gebruik van de website bij.

Toestemming: Als de verwerking van persoonsgegevens niet onder één van de eerdergenoemde grondslagen valt, zullen wij uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de toestemming om uw email adres te mogen gebruiken. U kunt uw toestemming altijd intrekken.

Hoe zetten de Goede Doelen Loterijen profilering in?

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering. Wij kunnen dit doen door een webpagina speciaal voor u aan te passen of door u persoonlijke aanbiedingen toe te sturen.

De Goede Doelen Loterijen hebben een gezamenlijke marketingadministratie. Persoonsgegevens van (potentiële en oud-) deelnemers van één van de Goede Doelen Loterijen zijn inzichtelijk voor en kunnen voor marketing-, segmentatie- en profieldoeleinden worden gebruikt door de andere Goede Doelen Loterijen. De Goede Doelen Loterijen streven er naar u zo relevant en persoonlijk mogelijk te benaderen. Om dat mogelijk te maken, koppelen, combineren en analyseren de Goede Doelen Loterijen beschikbare (persoons)gegevens om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, advertenties, informatie, momenten en kanalen te bepalen en de contactdruk te beperken. Dit kan ook door het combineren van en met data afkomstig uit verschillende cookies. Zo kan Google Analytics data gebruikt worden in combinatie met de data verzameld via andere cookies zoals Relay42. Daarnaast wordt Relay42 ingezet als Tag Management System om diverse type cookies te plaatsen. Met behulp van Relay42 is het middels een data management platform voor de Goede Doelen Loterijen mogelijk om op basis van websitegedrag of deelnamegegevens (a) de meeste relevante doelgroepen en segmenten aan te maken en in te zetten voor relevante content voor verschillende kanalen of (b) om relevante doelgroepen en segmenten uit te sluiten om de contactdruk te beperken. Soms maken de Goede Doelen Loterijen daarbij ook gebruik van externe bronnen. Er worden geen bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens in profielen verwerkt. Er worden passende beveiligingsmaatregelen getroffen.


Meer details

Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende (persoons)gegevens, in wisselende samenstellingen, worden gecombineerd, geanalyseerd en gesegmenteerd:

 • Demografische gegevens: algemene gegevens die de Goede Doelen Loterijen inkopen bij andere bedrijven. Het gaat hier niet om persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld om gegevens op wijkniveau. Wanneer demografische gegevens worden gekoppeld aan een individu, kunnen het wel persoonsgegevens worden;
 • Transactiegegevens: persoonsgegevens die volgen uit transacties tussen de Goede Doelen Loterijen en u. Denk hierbij aan gegevens of u deelnemer bent van de Goede Doelen Loterijen, het aantal loten dat u heeft afgenomen en met welk adres of welke adressen u meespeelt of heeft meegespeeld. Bij gebruik van de VIP-kaart kunnen de locatie en datum waarop u de VIP-kaart heeft gebruikt worden verwerkt. Hieronder vallen ook de cadeaus die u uitkiest in de webshops en of u al dan niet gebruik heeft gemaakt van een gewonnen tegoed(kaart), zoals voor acties als Doe Maar Lekker Vegetarisch of een joint promotion partner;
 • Interactiegegevens: persoonsgegevens die volgen uit contact tussen de Goede Doelen Loterijen en u. Bijvoorbeeld welke websites en/of apps u heeft gebruikt, met wat voor soort devices u dit doet en andere cookies identifiers. Dit geldt ook voor offline interacties en betreft ook gegevens over hoe vaak er contact is tussen de Goede Doelen Loterijen en u;
 • Gedragsgegevens: persoonsgegevens die de Goede Doelen Loterijen verwerken over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze websites of apps of doordat u een koppeling hebt gemaakt met een social media-account. Maar ook via onderzoek of gevoerde inbound telefoongesprekken en e-mail contact met onze Ledenservice. Informatie via trackingcookies verzamelen en gebruiken de Goede Doelen Loterijen alleen met uw toestemming.

Ook maken wij gebruik van Facebook Custom Audiences. Door middel van Facebook Custom Audiences, kunnen er aan u op Facebook (mits u gebruik maakt van Facebook) gepersonaliseerde advertenties getoond worden. Gegevens worden altijd gehasht naar Facebook verzonden om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en er wordt nooit meer verzonden dan een e-mailadres.
 
Mocht u niet willen dat gepersonaliseerde advertenties door middel van Facebook Custom Audiences worden getoond, dan kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden door telefonisch of per post contact op te nemen met de Ledenservice van de Goede Doelen Loterijen. Let op: het is altijd mogelijk dat er na afmelding nog advertenties van de Nationale Postcode Loterij of de VriendenLoterij  op Facebook getoond worden, echter zijn dit dan geen gepersonaliseerde advertenties.

De Goede Doelen gebruiken cookies om gepersonaliseerde marketingberichten te kunnen sturen. Op basis hiervan kunt u marketing op maat in plaats van algemene marketinguitingen verwachten.

Aan wie verstrekken de Goede Doelen Loterijen persoonsgegevens?

Om u van dienst te kunnen zijn en om onze loterijen uit te voeren, schakelen wij andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Soms zijn wij wettelijk verplicht of dwingt een rechter ons om persoonsgegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie of de toezichthouder.


Meer details

Als wij persoonsgegevens laten verwerken door een derde partij, sluiten wij met deze zogenaamde verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst die voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Een verwerker kan bijvoorbeeld zijn een logistieke partij die het vervoer van onze prijzen op zich neemt, een financiële dienst die de betaling op de website faciliteert of een reclamebureau dat een e-mailcampagne verzorgt.

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit.

Hoe worden gegevens verwerkt bij Joint Promotions?

De Goede Doelen Loterijen kunnen met andere partijen gezamenlijk promotionele acties (joint promotions) organiseren. Zo kan bijvoorbeeld één van de Goede Doelen Loterijen samen met een derde partij een online prijsvraag aanbieden. Indien u deelneemt aan een joint promotion worden persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer). De partijen die de joint promotion aanbieden zijn zelfstandig verantwoordelijk(e) voor de doeleinden waarvoor en de manier waarop zij deze persoonsgegevens verwerken. Voor zover het de Goede Doelen Loterijen betreft, is dit Privacy Statement daarop van toepassing.


Meer details

Persoonsgegevens die worden verkregen via joint promotions worden door de Goede Doelen Loterijen gebruikt om de betreffende actie uit te voeren. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt om u te benaderen voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens worden gebruikt, totdat u aangeeft niet langer (via een bepaald kanaal) te willen worden benaderd. In dat geval zullen de noodzakelijke gegevens in een 'verzetsbestand' worden opgenomen en de overige persoonsgegevens niet langer worden gebruikt.

Welke cookies plaatsen de Goede Doelen Loterijen?

De Goede Doelen Loterijen gebruiken cookies en soortgelijke technieken waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven, worden cookies en soortgelijke technieken gebruikt voor het bieden van extra functionaliteit (zoals voor het gebruik van social media), het uitvoeren van (marketing)analyses en het doen van gepersonaliseerde marketing.

De Goede Doelen Loterijen plaatsen ook cookies voor technische, functionele en zuivere analytische doeleinden. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming nodig, omdat deze geen of geringe invloed hebben op uw privacy.

De Goede Doelen Loterijen maken gebruik van TraceDock om gegevens over uw gebruik van de websites te delen met Google Analytics wanneer het door uw browser(plugin) niet mogelijk is deze gegevens direct te verzamelen in Google Analytics. We nemen hierbij uw cookie-instellingen in acht en verwerken uw gegevens volgens de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics' van de Autoriteit Persoonsgegevens. De informatie is maximaal 24 uur in de systemen van TraceDock beschikbaar en TraceDock verwerkt uw gegevens enkel namens de Goede Doelen Loterijen. Meer informatie vindt u op de website van TraceDock (tracedock.com/privacy).


Meer details

Wat zijn cookies?
De websites van de Goede Doelen Loterijen gebruiken cookies en soortgelijke technieken (hierna kortweg ‘cookies’). Hiermee worden via uw browser (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen en/of gedeeld.

Cookies die altijd mogen worden geplaatst
Bepaalde cookies zijn technisch noodzakelijk om onze websites minimaal operationeel te maken, zoals een inlog-cookie, of functioneel, bijvoorbeeld om de door u opgegeven instellingen of voorkeuren te onthouden. Daarnaast plaatsen Goede Doelen Loterijen cookies die strikt noodzakelijke informatie verzamelen om de kwaliteit en effectiviteit van de website te kunnen beoordelen. Dergelijke cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst. Zo is voor het gebruik van Google Analytics met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, worden IP-adressen geanonimiseerd, worden de laatste 3 cijfers van uw IP-adres gemaskeerd en worden geen persoonsgegevens gedeeld met Google.

Cookies die worden geplaatst na uw toestemming
Andere cookies plaatsen en gebruiken we pas nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van alle cookies. Wij kunnen niet garanderen dat dit overzicht volledig is, zo kunnen de namen van cookies bijvoorbeeld wijzigen zonder dat wij dit weten. Om u echter zo goed mogelijk te kunnen informeren controleren wij op regelmatige basis de juistheid en volledigheid van het cookieoverzicht.

Hoe u zich kunt verzetten tegen cookies?
U kunt uw browser zo instellen dat deze op een vooraf bepaalde manier met cookies omgaat. Bijvoorbeeld dat nooit cookies worden geaccepteerd, of geen cookies worden geaccepteerd vanuit andere domeinen dan die van de website die u op dat moment bezoekt. Dit heeft mogelijk wel consequenties voor uw gebruiksmogelijkheden of ervaring van de website.  

Indien u zich (alleen) wilt verzetten tegen de analytische cookies van Google Analytics, kunt u dit in uw browser instellen door hier te klikken (deze functionaliteit werkt niet op mobiele apparaten).

Wanneer u liever geen cookies wenst, kunt u voor al uw vragen en verzoeken terecht bij Ledenservice.

Social media cookies en andere cookies van derden
De Goede Doelen Loterijen maken ook gebruik van cookies om de inhoud van haar websites te (laten) delen via social media. Ook voor deze cookies vragen we toestemming. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. De Goede Doelen Loterijen hebben daar geen invloed op.

Op de cookies en persoonsgegevens die door derden worden verwerkt, zijn de Privacy & Cookie Statements van de betreffende derden van toepassing.

Hoe zorgen de Goede Doelen Loterijen voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

De Goede Doelen Loterijen gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. We delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy & Cookie Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd en zorgvuldig gebeurt.


Meer details

Vertrouwelijkheid en beveiliging
De Goede Doelen Loterijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. We hanteren de ISO 27000-normen, ook wel bekend als de ’Code informatiebeveiliging’. Gevoelige gegevens worden via internet altijd versleuteld verstuurd. Alleen personen die voor de goede uitoefening van hun werkzaamheden toegang tot persoonsgegevens nodig hebben, kunnen persoonsgegevens raadplegen.

Gegevensdeling met derden
Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden, met uitzondering van joint promotion partners, verwerkers en partijen die samen met GDL verwerkingsverantwoordelijke zijn. De Goede Doelen Loterijen delen persoonsgegevens wanneer zij daartoe verplicht zijn op grond van een wettelijke plicht, bijvoorbeeld een vordering van de politie of een beslagrekest. Ook zullen we (persoons)gegevens delen met derden, wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u tijdens het gebruik van één van de websites van de Goede Doelen Loterijen er voor kiest om een bericht via uw social media account te delen of wanneer u er voor kiest om via Facebook in te loggen op uw persoonlijke pagina bij de Goede Doelen Loterijen. 

Verder verstrekken de Goede Doelen Loterijen persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties of wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Verwerkers
De Goede Doelen Loterijen maken afspraken met verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd, bijvoorbeeld in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Verwerken van persoonsgegevens buiten de EU

De Goede Doelen Loterijen proberen uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie te verwerken. Soms is dat niet mogelijk. Indien dit zich voordoet treffen de Goede Doelen Loterijen aanvullende maatregelen inzake de verwerking van uw persoonsgegevens.


Meer details

Wij proberen uw gegevens zoveel mogelijk op een server in de Europese Unie op te slaan. De AVG is in alle landen van de EU van toepassing. Als wij verwerkers inschakelen, eisen wij ook dat zij persoonsgegevens op servers in de Europese Unie opslaan. Voor zover dat niet mogelijk is, nemen wij de nodige maatregelen om een passend beschermingsniveau te bieden voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Hoe kunt u uw reclamevoorkeuren doorgeven aan de Goede Doelen Loterijen?

U kunt zelf bepalen of en via welke kanalen u door (één van) de Goede Doelen Loterijen benaderd wilt worden. Uw email voorkeuren kunt u bijvoorbeeld aanpassen via de volgende links:


Meer details

Reclamevoorkeuren
De Goede Doelen Loterijen willen u op zo relevant mogelijke wijze benaderen. U kunt uw reclamevoorkeuren per Goede Doelen Loterij instellen. 

Marketing- en reclamevoorkeuren instellen
Wanneer u liever geen reclame per geadresseerde post, telefoon of e-mail wilt ontvangen, kunt u uw voorkeuren instellen per Goede Doelen Loterij via onderstaande links:

Indien u aangeeft geen post meer te willen ontvangen vragen wij u vriendelijk rekening te houden met een overgangsperiode van zes weken in verband met reclamepost die al klaar ligt voor verzending en niet meer onderschept kan worden.

Uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u onder omstandigheden het recht om deze in te zien, te laten corrigeren, verwijderen of beperken. Ook kunt u soms bezwaar maken of om overdracht van uw persoonsgegevens vragen.


Meer details

Inzage en correctie: indien u wilt weten of wij uw persoonsgegevens verwerken of uw persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met onze Ledenservice. Wij kunnen u vragen om u eerst te identificeren. Ook kunt u inloggen op uw eigen account op onze website.
 
Verwijderen: de AVG biedt onder omstandigheden de mogelijkheidom persoonsgegevens te laten wissen. U kunt uw verzoek doen via onze Ledenservice. Wij kunnen u vragen om u eerst te identificeren. Vervolgens zullen wij beoordelen of het verzoek uit te voeren is. In sommige gevallen moeten wij uw persoonsgegevens namelijk bewaren voor bijvoorbeeld fiscale verplichtingen of om er voor te zorgen dat u geen reclame van ons ontvangt. Het gevolg van het verwijderen van uw persoonsgegevens kan zijn dat u (weer) reclame ontvangt (omdat u dan niet meer op een recht van verzetlijst staat).

Beperken: u kunt contact opnemen met onze Ledenservice met een verzoek om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking daarvan onrechtmatig is, u deze nodig hebt voor een rechtsvordering of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking daarvan. Wij kunnen u vragen om u te identificeren voordat u gebruik maakt van dit recht.

Bezwaar: Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan kunt u vanwege uw specifieke redenen bezwaar maken tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens via onze Ledenservice. Wij kunnen u vragen om u te identificeren voordat u gebruik maakt van dit recht.

Bezwaar tegen reclame: Wanneer u liever geen reclame per geadresseerde post, telefoon of e-mail wilt ontvangen kunt u zich afmelden door contact op nemen met onze Ledenservice of u kunt uw voorkeuren instellen per Goede Doelen Loterij via onderstaande links:

https://www.vriendenloterij.nl/informatievoorkeur.htm

https://www.postcodeloterij.nl/informatievoorkeur

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren.


Meer details

Als u bijvoorbeeld uw deelname opzegt, kan dat betekenen dat wij bepaalde persoonsgegevens nog wel moeten bewaren voor onze administratie. Waar dat kan, zullen wij uw persoonsgegevens zoveel mogelijk pseudonimiseren of anonimiseren.

Hoe kunt u contact opnemen met de Goede Doelen Loterijen?

Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u ons dat laten weten via onze Ledenservice. Wij helpen u graag verder.


Meer details

Contact
Ledenservice is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur:

 • Nationale Postcode Loterij: per post aan Antwoordnummer 17960, 1000 WR Amsterdam. Telefoon 088 – 020 1010  (normaal tarief);
 • VriendenLoterij: per post aan Antwoordnummer 116, 1100 WC Amsterdam. Telefoon 088 – 020 1020  (normaal tarief);

Over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar dpo@postcodeloterij.nl. Wij verzoeken u hierbij aan te geven inzake welke loterij of loterijen u ons benadert. De functionaris voor gegevensbescherming is van dinsdag tot en met vrijdag ook telefonisch bereikbaar op 020 – 2092666.

Mocht u een klacht hebben die wij niet voor u kunnen oplossen, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer is dit Privacy & Cookie Statement voor het laatst gewijzigd?

De Goede Doelen Loterijen behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit Privacy & Cookie Statement. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen hieronder onder "Meer details".


Meer details

Dit Privacy & Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 27 augustus 2021 om 10:05.

       
Cookie Naam Functie Tijd dat cookie bewaard wordt
Goede Doelen Loterijen _stCookieTest, NS_COOKIETEST en NS_SESSION Technisch noodzakelijke cookie die controleert of uw computer cookies accepteert. Tot einde bezoek aan de site
  _tdid, _tdbu Analytische cookie om gegevens inzake websitegebruik te delen met Google Analytics 180 dagen
  JSESSION ID Technisch noodzakelijke cookie die het unieke ID van de internetsessie bevat en bijvoorbeeld zorgt dat de gekozen weergave tijdens het bezoek wordt onthouden. Tot sluiten browser
  ocp_session_id Technisch noodzakelijke cookie die het unieke ID van de sessie bevat. 1 dag
  gdl_session_start Analytische cookie die meet of dit de eerste sessie is. Sessie
  .AspNetCore.Antiforgery.ev12UlJVl3k Functionele cookie Sessie
  AWSALB Functionele cookie ten bate van sessiemanagement. 1 week
  AWSALBCORS Functionele cookie ten bate van sessiemanagement. 1 week
  ServerID Technisch noodzakelijke cookie die zorgt dat dezelfde sessie steeds via dezelfde server wordt geladen. Tot sluiten browser
  gdl_segment Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). Tot einde sessie
  gdl_str Analytische cookie die gezet wordt bij gebruik van een verkeersverdeler voor testen. Deze cookie zorgt ervoor dat een bezoeker die terugkeert dezelfde versie van de website te zien krijgt als bij het eerste bezoek. In de cookie wordt het ID van de testversie opgeslagen. 2 jaar
  lastSub Analytische cookie die vastlegt wanneer een formulier verstuurd wordt op de website en op welke pagina dit formulier is ingevuld Tot einde sessie.
  pUtm Analytische cookie om het herkomstkanaal van de lotverkoop te kunnen meten. 1 uur
  history.js, _historyAPI_ Functionele cookie die waarborgt dat u terug kan navigeren  
  transactionFlow Functionele cookie die registreert op welke pagina u bent gebleven  
  gdl_url_params Onthoudt via welke bron een bezoeker naar de website is gekomen. 1 jaar
  refopz Analytische cookie die onthoudt via welke bron een bezoeker naar de website is gekomen Sessie
  ApplicationGatewayAffinity Functionele cookie die waarborgt dat u op dezelfde server blijft Sessie
  avgDialog Technisch noodzakelijke cookie die controleert of uw computer cookies accepteert. Sessie
  ApplicationGatewayAffinityCORS Functionele cookie die waarborgt dat u op dezelfde server blijft Sessie
  tfw_exp, eu_cn Analytische cookie inzake aan Twitter gerelateerde cookie data 14 dagen
  AspNetCore.Session Functionele cookie die ingevulde gegevens registreert Sessie
  _ga Analytische cookie inzake aan Twitter gerelateerde cookie data 2 jaar
  joomla_user_state Functioneel cookie dat wordt gebruikt om de ingelogde status te behouden Sessie
  _twitter_sess Analytische cookie inzake aan Twitter gerelateerde cookie data Sessie
VriendenLoterij AD_JWT Functionele cookie die bijhoudt wie de ingelogde gebruiker is binnen het jackpot spel 60 minuten
Relay42 _svs Technisch noodzakelijke cookie voor tag management en cookie-toestemming 2 jaar
  _svtri Anlytisch geanonimiseerd cookie die registreert of u eerder op onze website bent geweest. 2 jaar
  _svlet Functioneel cookie die een timestamp zet waardoor we kunnen registreren of u de website in meerdere browsertabs tegelijkertijd opent. Tot einde sessie
Mixpanel mp_[id]_mixpanel Analytische cookie die anoniem website bezoek meet Sessie
Polly galaxy-sticky Functionele cookie die ervoor zorgt dat de laatst bekeken pagina van de klantenservice-pagina onthouden wordt. Sessie
Cookie Saver _accutics Cookie die ervoor zorgt dat een aantal cookies bewaard blijft en opnieuw aangemaakt wordt. Sessie
  _acs_postcodeloterij.nl, _acs_vriendenloterij.nl Cookie die ervoor zorgt dat een aantal cookies bewaard blijft en opnieuw aangemaakt wordt. 2 jaar
Google Analytics __utmb Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). Half uur
  __utmc Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). Tot sluiten browser
  __utmz Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 6 maanden
  __utmv Analytische cookie die websitebezoek meet. 2 jaar
  _gcl_au Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 90 dagen
  _ga Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 2 jaar
  _gac _ Analytische cookie die de effectiviteit van Adwords meet (anoniem). 90 dagen
  _gid Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 24 uur
  _gat Analytische cookie die het aantal contactmomenten met de servers reguleert 1 minuut
  _gcl_aw Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 2 jaar
 

_gcl_dc,

 

 _ga_0N51FLTFS0, _ga_WDRMHEPX9Y

Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 2 jaar
  _gat_rollup Analytische cookie die het aantal contactmomenten met de servers reguleert 1 minuut
Hotjar _hjClosedSurveyInvites Analytische anonieme cookie die controleert of u een enquête al heeft afgerond. 1 jaar
 

ajs_anonymous_id

 

ajs_user_id,

 

intercom-id-*

Cookies die Hotjar zet wanneer gebruik wordt gemaakt van Segment en Intercom. Maximaal 1 jaar
  _hjDonePolls Analytische anonieme cookie die controleert of u de feedbackoptie al heeft afgerond. 1 jaar
  _hjid Analytische cookie die geplaatst wordt als u voor het eerst een pagina bezoekt. Het wordt gebruikt om een uniek gebruikers ID te maken om te voorkomen dat u bij herhaling en/of met dezelfde polls of enquêtes wordt benaderd. 1 jaar
  _hjMinimizedPolls Analytische anonieme cookie die onthoudt of u een feedback widget eerder geminimaliseerd heeft, zodat die bij uw volgende bezoek op dezelfde wijze getoond wordt. 1 jaar
  hjAbsoluteSessionInProgress Analytische cookie die het begin van het bezoek registreert voor een totaal aantal sessies 30 minuten
  _hjDoneTestersWidgets Analytische anonieme cookie die registreert of u zich heeft aangemeld voor een testgroep 1 jaar
  hjMinimizedTestersWidgets Analytische anonieme cookie die registreert of u een testwidget geminimaliseerd heeft, zodat die bij uw volgende bezoek op dezelfde wijze getoond wordt 1 jaar
  _hjIncludedInSessionSample Cookie wordt gebruikt om Hotjar te laten weten of de bezoeker is opgenomen in de data sampling behorend tot het dagelijkse limiet van het Hotjar-account. 30 minuten
  _hjIncludedInSample Analytische anonieme cookie die registreert of u specifiek gedefinieerde gedeeltes van de website hebt bezocht. 1 jaar
  _hjFirstSeen Cookie die gebruikt wordt wanneer de bezoeker voor het eerst op een pagina landt. Het wordt gebruikt om het unieke id in de browser vast te houden.              24 uur
  _hjTLDTest Cookie die gebruikt wordt zodat cookies kunnen worden gedeeld tussen subdomeinen. Om dit te bepalen, wordt de cookie voor verschillende URL’s opgeslagen totdat het niet lukt. Na deze controle wordt de cookie verwijderd. Sessie
  hjAbsoluteSessionInProgress Analytische cookie die het begin van het bezoek registreert voor een totaal aantal sessies 30 minuten
GetFeedback _hssrc Cookie die gebruikt wordt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken en voor de functionaliteit van GetFeedback Sessie
  _hstc Cookie die gebruikt wordt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. 335 dagen
  hubspotutk Cookie die gebruikt wordt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. 335 dagen
Google Webmaster Tools WMC, PREF Functionele cookies die Google Maps gebruikt, bijvoorbeeld om inzoomen mogelijk te maken 2 jaar
TrackJS Id tracked op basis van IP-adres (plus client), console statement. Waarde zelf wordt niet doorgestuurd of opgeslagen. Maakt analyse, monitoring en logging mogelijk. 14 dagen
Doubleclick _drt_, id Analytische cookies die inzichtelijk maken welke door Doubleclick ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend. 2 jaar
YouTube VISITOR_INFO1_LIVE Cookie die wordt ingesteld welke de bandbreedte meet om te bepalen of u de nieuwe of de oude speler-interface krijgt. 180 dagen
Cookies die geplaatst worden na toestemming:      
Daisycon PHPSESSID, dci, pdc, si_CAMPAGNEID, ca__CAMPAGNEID, ci_CAMPAGNEID (Campagne_ID bijv. 5173) __cfduid Cookies die inzichtelijk maken welke door Daisycon ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend. Max 100 dagen
Doubleclick _drt_, id, ide, dsid, flc, aid, taid, exchange_uid, __gads Cookies die inzichtelijk maken welke door Doubleclick ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend. Ook kunt u advertenties van de Goede Doelen Loterijen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). 2 jaar
  test_cookie Cookie die controleert of de gebruikers browser cookies ondersteunt. 1 dag
Marktplaats id Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Marktplaats ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max 1 jaar
Weborama AFFICHE_W, adfreq Cookies die inzichtelijk maken welke door Weborama ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend. Max 90 dagen
Google Adwords IDE, NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID, Conversion Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max 1 jaar
 

__Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC, 1P_JAR, CONSENT, DV, SEARCH_SAMESITE,

SID, SIDCC
Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.       Max 2 jaar
DBM Id Cookie dat inzichtelijk maakt welke door DBM ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Ook kunt u advertenties van de Goede Doelen Loterijen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). 18 maanden
Postcodeloterij Affiliate Cookie dat inzichtelijk maakt welke door de Postcodeloterij ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max. 2 jaar
Vriendenloterij Affiliate Cookie dat inzichtelijk maakt welke door de Vriendenloterij ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max. 2 jaar
Facebook fr, oo, ddid, act, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref, reg_uniqid, x-referer, x-src, _fbp, sb, datr Cookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de loterijen bent geweest, advertenties van de Goede Doelen Loterijen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). Max 1 jaar
AA003, ATN Atdmt.com Cookie die gezet wordt door de Facebookpartij ‘Atlas’ dat inzichtelijk maakt welke door de Goede Doelen Loterijen ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max. 2 jaar
GetFeedback Usabilla_live Deze cookie registreert of we u een enquête hebben getoond, zodat u die niet meerdere keren te zien krijgt. 90 dagen
  campaign_complete GetFeedback controleert of deze cookie op uw apparaat bestaat. Wanneer dat het geval is wordt geen nieuwe enquête getoond. 30 dagen
  usbls Anonieme cookie die ervoor zorgt dat de juiste bezoeker de juiste survey ziet Tot einde sessie
 

AMCV_*, OptanonConsent,

optimizelyBuckets,

optimizelyEndUserId,

optimizelySegments
Cookie die gebruikt wordt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken en voor de functionaliteit van GetFeedback.  
Bing MUID, MR, MC1, MSFPC, MUIDB, SRCHD, SRCHUID, SRCHUSR Cookie dat inzichtelijk maakt welke door de Goede Doelen Loterijen ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max. 2 jaar
  _uetmsclkid Analytische cookie die inzichtelijk maakt welke door de Goede Doelen loterijen ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. 90 dagen
  _uetvid Cookie die inzichtelijk maakt welke door de Goede Doelen Loterijen ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. 16 dagen
  _uetsid Cookie dat inzichtelijk maakt welke door de Goede Doelen Loterijen ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. 24 uur
Twitter Guest_id Door deze cookies kunt u bij (het afnemen van) diensten van Twitter, nadat u op de websites van de Goede Doelen Loterijen bent geweest, advertenties van de Goede Doelen Loterijen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). Max. 90 dagen
  _gid Analytische cookie die na klik op de tweet button toegevoegd of gezet wordt bij bezoek aan Twitter 1 dag
  ct0 Analytische cookie die na klik op de tweet button toegevoegd of gezet wordt bij bezoek aan Twitter 4 uur
  external_referer Analytische cookie die na klik op de tweet button toegevoegd of gezet wordt bij bezoek aan Twitter 6 dagen
  gt Analytische cookie die na klik op de tweet button toegevoegd of gezet wordt bij bezoek aan Twitter 1 uur
  _ga, guest_id, personalization_id Analytische cookie die na klik op de tweet button toegevoegd of gezet wordt bij bezoek aan Twitter 2 jaar
  tfw_exp, eu_cn Analytische cookie die na klik op de tweet button toegevoegd of gezet wordt bij bezoek aan Twitter 14 dagen
  check, _twitter_sess Analytische cookie die na klik op de tweet button toegevoegd of gezet wordt bij bezoek aan Twitter Sessie
Mobile Professionals (geen) Cookie die analyseert welke door Mobile Professionals ingezette advertentieruimte effectief is. Op basis hiervan wordt de kwaliteit van de media-inkoop afgestemd. Sessie
Relay42 _svlet Functionele cookie die wordt gebruikt om te bepalen of een bezoek een nieuwe sessie is Tot einde bezoek aan de site
  _svvt Functionele cookie die wordt gebruikt om te bepalen of een bezoek een nieuwe sessie is in combinatie met de naam van een eventuele impression beacon Tot einde bezoek aan de site
  _svtri Cookie die de koppeling maakt tussen het profiel (anoniem) 2 jaar
  _svtri Cookie die eventuele tracking on-site anoniem toevoegd aan het profiel van de bezoeker 2 jaar
  _svtri Cookie die het mogelijk maakt off-site bezoekers te targetten met bijvoorbeeld een display campagne 2 jaar
  31_31 Technisch noodzakelijke cookie voor cookie toestemming. 1 jaar
  R42-collect-[ID] Geanonimiseerde cookie die registreert of u eerder op onze website bent geweest. 3 maanden
Powerlinks shopow_affiliate_session Cookie die inzichtelijk maakt welke door Powerlinks ingezette media effectief is en door deze cookie kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de website van een van de Goede Doelen Loterijen bent geweest, advertenties van de Goede Doelen Loterijen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). Sessie
  powerlinks-opt-out Cookie die registreert welke bezoekers een opt-out geven voor banners van Powerlink. 10 jaar
  PHPSESSION Cookie die bijhoudt welke banners je al hebt gezien om te voorkomen dat je steeds dezelfde banner ziet. 30 dagen
Adform ASP uid, cid, C Cookie dat inzichtelijk maakt welke via Adform ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de loterijen bent geweest, advertenties van de Goede Doelen Loterijen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). 60 dagen
YouTube YSC Cookie die wordt ingesteld door de videoservice van YouTube op pagina's met embedded YouTube-video's. Sessie
  GPS Cookie die wordt ingesteld voor tracking op basis van locatie Sessie