Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Goede Doelen Loterijen is opgericht met een sociaal oogmerk: het bijdragen aan een rechtvaardiger, duurzamere en mooiere wereld. Dat doen we allereerst door goede doelen langdurig financieel te steunen en hun werk te promoten. Daarnaast passen wij dit toe in onze bedrijfsvoering en maken deze zo verantwoord en duurzaam mogelijk. Vanuit onze visie, missie en kernwaarden, aangevuld met de continue dialoog met onze belanghebbenden, hebben we een ‘Good Operationsagenda’ ontwikkeld. Deze geeft invulling aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de loterijen. De agenda steunt op drie pijlers: ‘Planet’, ‘People’ en ‘Openness’ en geldt voor al onze loterijen. Ook onze loterijen in het buitenland committeren zich aan deze centrale doelstellingen. Zij zijn vrij om hieraan, afhankelijk van lokale omstandigheden, een eigen invulling te geven. Alle loterijen rapporteren de jaarlijkse voortgang conform de richtlijnen van het ‘Global Reporting Initiative’ (GRI). Onze accountant controleert de gegevens en de verslaglegging voor Nederland.


Good Operations jaarverslag 2016

In het Good Operations jaarverslag leest u over onze duurzaamheidsprestaties, met de nadruk op enkele focusgebieden. Van het op een verantwoorde manier organiseren van onze Goede Doelen Loterijen, het beperken van onze negatieve impact op het milieu en het betrekken van onze mensen, tot het creëren van positieve impact in de toeleveringsketen.

Uiteindelijk draait alles wat we doen, denken en geloven om ons primaire doel - het creëren van betere wereld.