Wemos

Stichting Wemos is meer dan 40 jaar geleden opgericht door geneeskundestudenten die vonden dat medische ingrepen in lage- en middeninkomenslanden alleen effectief kunnen zijn als de achterliggende oorzaken van de gezondheidsproblemen ook worden aangepakt. Wemos beschouwt gezondheid als een universeel mensenrecht en richt zich daarbij op drie thema’s: financiering van gezondheid, zorgpersoneel en toegang tot medicijnen. In dit project werkt Wemos nauw samen met de activistische stichting Farma ter Verantwoording die sinds 2018 farmaceuten (juridisch) aanspreekt op hun maatschappelijke zorgplicht. De ambitie is betaalbare en toegankelijke vaccins en toegang tot geneesmiddelen voor iedereen. De coronapandemie heeft de urgentie verhoogd om te werken aan toegang tot vaccins voor iedereen. Wemos en Farma ter Verantwoording werken gezamenlijk aan dit doel en zullen overheden en farmaceutische bedrijven ter verantwoording roepen om hun verantwoordelijkheden na te komen iedereen toegang te geven tot vaccins. De activiteiten zijn gericht op het beïnvloeden van beleid, op nationaal, Europees en internationaal niveau om overheden te overtuigen regelgeving aan te passen zodat farmaceuten aan ontwikkelingslanden toegang geven tot vaccins en de patenten ervan. Om dit beleid te kunnen beïnvloeden, voeren de organisaties een samenhangend geheel van activiteiten uit: onderzoek en analyse, netwerken, lobby en pleitbezorging, monitoring van naleving mensenrechten, en media en communicatie. De loterijbijdrage zal hiervoor ingezet worden.

2022- Wemos

Project
Ontwikkelingslanden toegang geven tot vaccins
Bijzonder project in
2022
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 500.000,-