Wemos

Wemos is meer dan 40 jaar geleden opgericht door geneeskundestudenten die vonden dat medische ingrepen in lage- en middeninkomenslanden alleen effectief kunnen zijn als de achterliggende oorzaken van de gezondheidsproblemen ook worden aangepakt. Wemos zet zich in voor rechtvaardigheid op het gebied van gezondheid wereldwijd, bijvoorbeeld dat iedereen goede toegang heeft tot goede zorg, ook als je weinig geld hebt. Het richt zich daarbij op drie thema’s: voldoende zorgpersoneel, financiering van gezondheidszorg en toegang tot medicijnen.

In het project ‘Weerbaar tegen pandemieën: nu en in de toekomst’ werkt Wemos nauw samen met de stichting Farma ter Verantwoording die sinds 2018 farmaceuten (juridisch) aanspreekt op hun maatschappelijke zorgplicht. De ambitie van dit project is toegang tot betaalbare vaccins en geneesmiddelen voor iederéén. De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat deze toegang niet voor iedereen in de wereld vanzelfsprekend is, met onnodig veel leed tot gevolg.

Wemos en Farma ter Verantwoording zullen overheden en farmaceutische bedrijven aansporen om hun verantwoordelijkheden na te komen op het gebied van toegang tot levensreddende middelen. Door middel van analyse, bewustmaking en lobby beogen ze beleidsmakers op nationaal, Europees en internationaal niveau ervan te overtuigen dat deze toegang eerlijker moet en kan. Aangepaste of nieuwe regelgeving moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat farmaceuten hun patenten en kennis delen en transparant zijn over hoe ze de prijzen van hun producten bepalen. De loterijbijdrage zal ingezet worden voor dit project.

2022- Wemos

Project
Ontwikkelingslanden toegang geven tot vaccins
Bijzonder project in
2022
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 500.000,-