2020 - Stichting Dutch Cell Dogs

Nederland telde in 2019 bijna 34.000 gedetineerden en ongeveer 400 jongeren die verblijven in jeugddetentiecentra. Stichting Dutch Cell Dogs begeleidt gedetineerden bij het trainen van asielhonden. Per traject trainen zes gedetineerden onder begeleiding van instructeurs van Dutch Cell Dogs asielhonden met behulp van de ‘clickermethode’. Deze methode richt zich op het bevestigen van positief gedrag van de hond. De trainingen zorgen dat de asielhonden veranderen in sociale en veilige gezinshonden met een grotere kans op herplaatsing. Sinds 2009 namen ruim 800 gedetineerden en 800 asielhonden aan het programma deel in acht Penitentiaire Instellingen en TBS-klinieken en vijf Justitiële Jeugdinrichtingen. De belangstelling voor het programma is groot: zowel bij de instellingen als bij de asielen zijn inmiddels wachtlijsten ontstaan. Met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij professionaliseert Dutch Cell Dogs binnen drie jaar de organisatie. De stichting neemt nieuwe trainers aan waardoor in twee jaar 375 gedetineerden bereikt worden en ontwikkelt nieuwe projecten gericht op jeugddelinquenten en ex-gedetineerden. 

2020 - Stichting Dutch Cell Dogs

Bijzonder project in
2020
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 150.000,-