ParkinsonNL

In Nederland zijn 63.000 mensen gediagnostiseerd met de ziekte van Parkinson. De verwachting is dat dit aantal binnen twintig jaar verdubbelt. Bij de ziekte van Parkinson sterven bepaalde hersencellen langzaam af. Hierdoor gaat iemand anders bewegen en zich anders gedragen. De chronische ziekte heeft een progressief karakter waarbij vaak sprake is van een jarenlange fysieke en psychosociale achteruitgang. De Stichting ParkinsonNL wil met onderzoek, innovaties en voorlichting een doorbraak forceren om de ziekte in eerste instantie af te remmen, daarna te genezen en tenslotte te voorkomen. ParkinsonNL wil de loterijbijdrage inzetten om de impact van Parkinson verder in kaart te brengen en bewustwordingscampagnes uit te voeren over de persoonlijke impact van de ziekte op patiënten en hun naasten. Ook wil de organisatie meer informatie en voorlichting ontwikkelen en verspreiden over het belang van een goede leefstijl met Parkinson.

2022 - ParkinsonNL

Project
Onderzoek naar remmen en genezen
Bijzonder project in
2022
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 900.000,-