Tropenbos International

Tropenbos International zet zich al 30 jaar in voor behoud en beter beheer van tropische bomen en bossen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. De organisatie werkt aan het beschermen van de bos- en landrechten van lokale gemeenschappen, zeggenschap van die gemeenschappen in de besluitvorming over hun bossen en het stimuleren van duurzaam landgebruik in en rond bossen. In haar werk komt de organisatie steeds vaker boeren tegen die hun productie op een duurzame manier willen opschalen, maar moeite hebben om de daarvoor benodigde lening te krijgen. Tropenbos gaat met de eenmalige schenking een garantiefonds opzetten zodat het risico voor kredietverstrekking verlaagd wordt en de komende jaren 400 boerenfamilies een lening kunnen krijgen.

2021- Tropenbos International

Bijzonder project in
2021
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.000.000,-