CARE Nederland en de Postcode Loterij: samen werken aan een eerlijke wereld via een andere aanpak.

Elk jaar hebben meer dan 1 miljard mensen te maken met rampen, oorlogssituaties en armoede. CARE Nederland streeft naar een wereld van hoop, tolerantie en sociale rechtvaardigheid. Een wereld waarin armoede is overwonnen en waarin mensen in waardigheid en veiligheid met elkaar leven.

CARE Nederland ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan. CARE bestrijdt armoede door ongelijkheid tegen te gaan. De aanpak van CARE kenmerkt zich door maatwerk: in overleg met lokale partners, overheden en gemeenschappen bepaalt CARE wat nodig is en wat werkt. CARE is innovatief en staat open voor nieuwe oplossingen.

CARE Nederland maakt zich sterk voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen en voor mogelijkheden om mee te praten en mee te beslissen over zaken die hun levens beïnvloeden. Want een eerlijke wereld creëren we samen.

Mede door de steun van de deelnemers van de Postcode Loterij kan CARE Nederland zich blijven inzetten voor een eerlijke wereld.

CARE Nederland

Thema's
Ontwikkelings-samenwerking
Gesteund sinds
2011
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 6.000.000,-

Hoe zorgt CARE Nederland voor minder armoede en meer sociale rechtvaardigheid?

Noodhulp verlenen

CARE komt snel en efficiënt in actie bij humanitaire noodsituaties als gevolg van oorlogen of natuurrampen. We bieden noodhulp in getroffen gebieden en steunen gemeenschappen bij duurzame wederopbouw.

Vrouwelijk ondernemerschap faciliteren

 

CARE zet zich in voor een sterkere economische positie van vrouwen. We steunen vrouwen bij het opzetten of uitbreiden van een onderneming. Op deze manier creëren deze vrouwen kansen voor de toekomst. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun gezin.

Inspraak in besluitvorming stimuleren

CARE streeft naar stabiele, veilige samenlevingen waarin iedereen invloed kan uitoefenen op besluiten die hen aangaan. Daarom stimuleren we inspraak in besluitvorming, zodat iedereen mee kan doen en gehoord wordt.

Voorbereiden op klimaatverandering en natuurgeweld

CARE helpt gemeenschappen in arme gebieden zich zo goed mogelijk aan te passen aan klimaatverandering en voor te bereiden op natuurgeweld. Hiermee redden we levens en voorkomen we verlies van huis en haard.

Hoe_CARE.jpg

Bijzondere projecten van CARE Nederland

Naast de reguliere bijdrage heeft CARE een extra bijdrage voor een bijzonder project ontvangen van de Postcode Loterij. Zie hieronder meer informatie over dit extra project dat door de steun van de Postcode Loterij mede mogelijk is gemaakt. 

Extra project 2019 - Een nieuwe weg voor Syrische vluchtelingen

Humberto_Duimen.png

Speel mee en steun Goede Doelen

Mede dankzij onze deelnemers steunen we 148 goede doelen die werken aan een groene, rechtvaardige en gezonde wereld. Dit werk zetten we graag voort en hiervoor hebben we uw hulp nodig. Speel daarom mee met de Postcode Loterij en maak kans op prachtige prijzen!

SPEEL MEE

Werk_CARE.jpg

Benieuwd naar het werk van CARE Nederland?

Naar de website