Terre des Hommes

Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit, dat is waar Terre des Hommes naar streeft. Terre des Hommes gaat net zo lang door totdat dit bereikt is. Grootschalige, soms baanbrekende projecten worden door Terre des Hommes gerealiseerd. Hierdoor krijgt de strijd tegen kinderuitbuiting een enorme impuls.

Terre des Hommes wordt sinds 1996 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft Terre des Hommes van de loterij 63,7 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten

Terre des Hommes

Thema's
Ontwikkelings- samenwerking, Mensenrechten
Gesteund sinds
1996
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 14.220.000,-

Hoe zorgt Terre des Hommes voor een wereld zonder kinderuitbuiting?

Omdat Terre des Hommes kinderuitbuiting structureel wil oplossen, helpt Terre des Hommes niet alleen slachtoffers maar pakt ze het probleem bij de wortels aan. De aanpak van Terre des Hommes bestaat uit de vijf Engelse ‘p’s: prevention, provision, prosecution, promotion en partnership/participation. Oftewel: preventie, bescherming, rechtshulp en promotie van kinderrechten.

Preventie

Om kinderuitbuiting te voorkomen, investeert Terre des Hommes nadrukkelijk in onderwijs en in voorlichting aan zowel kinderen als volwassenen. Omdat armoede de belangrijkste oorzaak van kinderuitbuiting is, bieden ze ouders via spaar- en kredietgroepen de mogelijkheid hun inkomen te vergroten.

Bescherming

Kinderen die slachtoffer zijn van uitbuiting hebben bescherming nodig. Terre des Hommes zorgt voor opvang, medische zorg, therapie, scholing en helpen hen bouwen aan een zelfstandige toekomst. Ook begeleiden ze familieleden en betrekken ze gemeenschappen bij het beschermen van kwetsbare kinderen.

Rechtshulp

Het is belangrijk dat slachtoffers voor zichzelf kunnen opkomen en daders van uitbuiting niet ongestraft blijven. Daarom helpt Terre des Hommes kinderen om aangifte te doen. Ze kunnen rekenen op juridische bijstand en hulp bij strafrechtelijke vervolging. Ook trainen ze lokale politie en justitie.

Promotie van kinderrechten

Terre des Hommes komt op voor kinderrechten. Ze voeren campagne om aandacht te vragen voor kinderrechten en doen onderzoek om trends en ontwikkelingen op het gebied van kinderuitbuiting te signaleren en te agenderen. Ook volgen en beïnvloeden ze de besluitvorming van lokale en nationale overheden, het bedrijfsleven en internationale organisaties (zoals de VN) en pleiten ze voor de uitvoering van deze beslissingen. Om ervoor te zorgen dat kinderuitbuiting wordt voorkomen en er op toe te zien dat slachtoffers de juiste hulp krijgen.

Partnership/participatie

Wij investeren in lokale partnerships met organisaties maar ook met gemeenschappen om hen te overtuigen van de rechten van kinderen zodat kinderen uiteindelijk beschermd worden en wij gezamenlijk ons doel bereiken.

Terre des Hommes/Sven Torfinn

TerredesHommes-Sven Torfinn.jpg
Terre des Hommes/Sven Torfinn