Terre des Hommes

Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit, dat is waar Terre des Hommes naar streeft. Terre des Hommes gaat net zo lang door totdat dit bereikt is. Grootschalige, soms baanbrekende projecten worden door Terre des Hommes gerealiseerd. Hierdoor krijgt de strijd tegen kinderuitbuiting een enorme impuls.

Terre des Hommes wordt sinds 1996 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft Terre des Hommes van de loterij 63,7 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten

Terre des Hommes

Thema's
Ontwikkelings- samenwerking, Mensenrechten
Gesteund sinds
1996
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 14.220.000,-

Hoe zorgt Terre des Hommes voor een wereld zonder kinderuitbuiting?

Omdat Terre des Hommes kinderuitbuiting structureel wil oplossen, helpt Terre des Hommes niet alleen slachtoffers maar pakt ze het probleem bij de wortels aan. De aanpak van Terre des Hommes bestaat uit de vijf Engelse ‘p’s: prevention, provision, prosecution, promotion en partnership/participation. Oftewel: preventie, bescherming, rechtshulp en promotie van kinderrechten.

Preventie

Kinderen uit arme gezinnen maken de meeste kans om uitgebuit te worden. Daarom steekt Terre des Hommes veel energie in de strijd tegen armoede. P revention noemen we dat. We zorgen dat kinderen naar school gaan om later beter werk te kunnen vinden en lichten ouders en gemeenschappen voor. We helpen gezinnen meer of andere inkomsten te vinden, om te voorkomen dat kinderen worden uitgebuit.

Bescherming

Kinderen die worden uitgebuit, hebben bescherming nodig. Terre des Hommes biedt ze opvang, medische zorg, therapie en onderwijs. Zo kunnen kinderen bouwen aan een betere toekomst. We werken altijd samen met de familie en gemeenschap. Zodat ons werk zoveel mogelijk effect heeft.

Rechtshulp

Kinderen zijn kwetsbaar en durven als ze worden uitgebuit vaak niet voor zichzelf op te komen. Terre des Hommes helpt ze bij het contact met de politie. Zodat de daders bestraft kunnen worden. We steunen ze met rechtshulp, en trainen de lokale politie in hoe ze met deze kinderen om moeten gaan.

Promotie van kinderrechten

Iedereen moet de rechten van kinderen respecteren. Terre des Hommes voert daarom actie vóór betere wetgeving, politieke aandacht en kinderrechten bij het publiek en de politiek. We voeren campagne, doen onderzoek en komen met bewijzen. We houden bedrijven goed in de gaten. Net als lokale en internationale bestuurders. En we helpen ze om besluiten om te zetten in daden.

Partnership/participatie

Terre des Hommes werkt samen met partijen die ook strijden tegen uitbuiting van kinderen. Vaak zijn dat lokale organisaties die de omgeving van de kinderen goed kennen. We helpen ze om hun activiteiten te ontwikkelen en te verbeteren. Ook zorgen we dat kinderen op een veilige manier hun mening kunnen geven over hun situatie, wat zij nodig hebben en hoe wij ons werk doen. Zodat wat ze nú doen, ook in de toekomst blijft werken.

klein_Terre-des-hommes-Foto-2-Mica,-jongen-op-schommel-in-India.jpg