Netherlands Helsinki Committee

Met de opkomst van populistische regimes staan organisaties die opkomen voor mensenrechten in heel Europa onder grote druk; ook binnen de Europese Unie. Het Netherlands Helsinki Committee (NHC) werkt in deze regio al jaren aan het versterken van het maatschappelijk middenveld. Dit doen ze in samenwerking met lokale partners, zoals bijvoorbeeld Helsinki Comités in andere landen. De eenmalige bijdrage van de Postcode Loterij zet het NHC in om de steun voor mensenrechten en diegene die deze rechten verdedigen te verhogen. Dit doen zij door samen met partners in o.a. Azerbeidzjaan, Hongarije, Kazachstan, Oekraïne, Polen, Rusland, en Turkije te zoeken naar manieren om een groter publiek te bereiken met het bericht dat mensenrechten er zijn voor iedereen en dat iedereen kan opkomen voor deze rechten. Ook vraagt het NHC om aandacht voor betere naleving van mensenrechten bij overheden en multilaterale organisaties zoals de Europese Unie en de Raad van Europa. Via trainingen en workshops brengt het NHC maatschappelijke organisaties bijeen om kennis uit te wisselen en samen te werken aan nieuwe campagnes en strategieën. Zo leren ze hoe ze meer burgers bij hun werk kunnen betrekken en hoe ze burgers en politici kunnen mobiliseren om druk op autoriteiten uit te oefenen. Want samen sta je altijd sterker. 

2019 - Netherlands Helsinki Committee

Project
Trainen lokale mensenrechtenorganisaties
Bijzonder project in
2019
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1 miljoen