Stichting DOEN en de Postcode Loterij: samen naar een betere wereld voor mens en natuur

Stichting DOEN ondersteunt ondernemende mensen met duurzame, culturele of sociale initiatieven. Jaarlijks ondersteunt Stichting DOEN meer dan 200 initiatieven door middel van subsidies, participaties, leningen en garanties. Kenmerkend voor deze initiatieven is de ondernemende aanpak: het gaat om mensen, organisaties en bedrijven die risico’s durven nemen, creatief en innovatief zijn en daardoor effectief bijdragen aan een betere en schonere wereld.

In 1991 is Stichting DOEN opgericht door de Nationale Postcode Loterij en kreeg als opdracht mee om in het verlengde van de loterij en aanvullend, de kleinere en nieuwe organisaties op het gebied van mens en natuur te steunen. Ook is DOEN opgericht om te kunnen participeren in bedrijven met een sociaal of groen doel.
Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de loterij-opbrengsten toegankelijk zijn voor een zo groot mogelijke groep begunstigden, op alle terreinen waar de loterijen fondsen voor werven. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 707,7 miljoen euro voor haar activiteiten.

Stichting DOEN

Thema's
Sociale Cohesie in Nederland, Ontwikkelings- samenwerking, Mensenrechten, Klimaat
Gesteund sinds
1991
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 120.925.055,-

Weetjes over Stichting DOEN

Meer dan 200 initiatieven per jaar

Jaarlijks ondersteunt Stichting DOEN meer dan 200 initiatieven door middel van subsidies, participaties, leningen en garanties.

Grote en kleine initiatieven

DOEN ondersteunt zowel grote als kleine initiatieven en werkt vanuit de filosofie: subsidiëren waar nodig, participeren, verstrekken van leningen en garanties waar mogelijk.

Ondernemende aanpak

Kenmerkend voor deze initiatieven is de ondernemende aanpak: het gaat om mensen, organisaties en bedrijven die risico’s durven nemen, creatief en innovatief zijn en daardoor effectief bijdragen aan een betere en schonere wereld.

StichtingDOEN_Hoe.jpg