Both ENDS en de Postcode Loterij: samen voor een duurzame eerlijke wereld

Both ENDS is een Nederlandse organisatie die werkt aan een duurzame, eerlijke wereld waarin iedereen een stem heeft. Wereldwijd ondersteunt de organisatie lokale milieu- en mensenrechtenorganisaties, zodat ze meer betrokken zijn bij beslissingen die invloed hebben op de natuur en hun leefomgeving. De organisatie verzamelt en deelt informatie zodat haar lokale partners goed op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen. Ook brengt ze organisaties met elkaar in contact zodat ze samen op kunnen trekken, bijvoorbeeld bij beleidsbeïnvloeding richting overheden. Daarnaast werkt de organisatie samen met haar lokale partners onder andere aan duurzame oplossingen voor land en- bosbouw. Zo zorgen ze ervoor dat gemeenschappen beter om kunnen gaan met de gevolgen van klimaatverandering.

Both ENDS ontving in 2012 van de Postcode Loterij een eenmalige bijdrage van
1 miljoen euro. Vanaf 2019 behoort Both ENDS tot de goede doelen die jaarlijks een bijdrage krijgen van de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking heeft Both ENDS van de loterij 2 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

Both ENDS

Thema's
Ontwikkelingssamenwerking
Gesteund sinds
2019
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.500.000,-