Both ENDS en de Postcode Loterij: samen voor een duurzame eerlijke wereld

Miljoenen mensen in de wereld zijn voor hun levensonderhoud direct afhankelijk van het bos, het land en het water om hen heen. Vervuiling, ontbossing, klimaatverandering en uitbreiding van grootschalige landbouw en industrie maken het leven steeds moeilijker voor deze boeren-, vissers- en bosgemeenschappen. Both ENDS werkt samen met lokale milieu- en mensenrechtenorganisaties in de hele wereld om mensen wier leefomgeving en toekomst onder druk staat, te helpen hun recht te halen, mee te praten en hun situatie te verbeteren. Samen met deze organisaties vraagt Both ENDS bij bestuurders op nationaal en internationaal niveau aandacht voor zowel problemen als mogelijke duurzame oplossingen. Door op deze manier te werken aan zowel beleidsbeïnvloeding als het promoten van duurzame lokale oplossingen, wil Both ENDS toewerken naar een wereld van duurzame en eerlijke ontwikkeling.

Both ENDS

Thema's
Ontwikkelingssamenwerking
Gesteund sinds
2019
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 3.380.000,-

Bij Both ENDS staan mensenrechten en milieu staan voorop, hoe zetten zij zich in voor een duurzame en eerlijke wereld?

Stem geven aan gemeenschappen die onder druk staan

 

Lokale groepen en organisaties signaleren waar de rechten van mensen en de natuur onder druk staan als gevolg van mondiale handel en investeringen - onder andere in mijnbouw, landbouw en infrastrucuur. Both ENDS steunt deze groepen op organisatorisch, financieel en strategisch vlak zodat zij hun stem kunnen laten horen en kunnen deelnemen aan beleidsprocessen, niet alleen op lokaal, maar ook op nationaal en op internationaal niveau. Both ENDS zorgt dat mensen kunnen spreken met de ministeries, ambassades, banken en bedrijven die verbonden zijn met misstanden waar zij het slachtoffer van zijn, en denkt mee aan oplossingen - de organisatie heet niet voor niets ‘both ends’.

Op nationaal en internationaal niveau pleiten voor duurzaam en eerlijk beleid. 

Nederland is een klein land, maar toch één van de grootse spelers in internationale handel en investeringen. Het Nederlandse buitenlandbeleid is er dan ook erg op gericht om handel en investeringen van Nederlandse bedrijven in het buitenland te bevorderen. Bedrijven respecteren bij hun activiteiten in het buitenland helaas lang niet altijd de rechten van mensen en natuur en milieu ter plaatse. Both ENDS pleit daarom voortdurend bij de Nederlandse overheid voor bindende wetten en regels die zorgen dat bedrijven die actief zijn in het buitenland, zoch aan dezelfde regels houden als in Nederland. Ook op internationaal niveau, bij de VN, de EU en bij ontwikkelingsbanken zoals de Wereldbank, vertellen aan beleidmakers en beslissers over de ervaringen van de mensen die slachtoffer zijn activiteiten van bedrijven die het niet zo nauw nemen met mensenrechten- en milieustandaarden en doen zij concrete beleidsvoorstellen voor eerlijk en groen beleid.

Bevorderen van duurzame oplossingen die lokaal zijn bedacht

Lokale maatschappelijke organisaties en belangengroepen zijn het best in staat om oplossingen aan te dragen die duurzame ontwikkeling in specifiek hun regio bevorderen. Over de hele wereld zijn mensen betrokken bij initiatieven die aantonen dat economische belangen prima hand in hand kunnen gaan met respect voor de natuur en het welzijn van mensen. Both ENDS is overtuigd van de veerkracht en de inventiviteit van mensen zelf. In de Sahel zijn boeren en boerinnen al decennia bezig om verdroogde gebieden weer groen en vruchtbaar te maken en in andere delen van de wereld zijn leggen boeren en gemeenschappen voedselbossen aan of gaan ze over op ze andere vormen van bos-landbouw. Both ENDS ondersteunt dit soort initiatieven zodat veel meer boerengemeenschappen, beleidmakers en financiers ze zullen omarmen en verspreiden.

Both Ends speerpunt 1. Wij geven een stem aan gemeenschappen die onder druk staan.JPG

Bijzondere projecten van Both ENDS

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft Both ENDS ook extra schenkingenfinanciering voor bijzondere projecten van de Postcode Loterij ontvangen. Zie hieronder meer informatie over de projecten die hierdoor mogelijk zijn gemaakt.

Extra bijdrage 2022 - €1.380.000 - The Autonomy and Resilience Fund

Both Ends kader doorlinken website Both ENDS (1).jpg

Benieuwd naar het werk van Both ENDS?

Naar de website

692bdf4e-ec31-439f-9681-0c0ad356b995_image4551472580611219684.png

Speel mee en steun Goede Doelen

Mede dankzij onze deelnemers steunen we 148 goede doelen die werken aan een groene, rechtvaardige en gezonde wereld. Dit werk zetten we graag voort en hiervoor hebben we uw hulp nodig. Speel daarom mee met de Postcode Loterij en maak kans op prachtige prijzen!

SPEEL MEE