Right To Play en de Postcode Loterij: samen geven we de kracht van spelen door aan kinderen wereldwijd

Miljoenen kinderen ter wereld hebben te maken met geweld, ziektes en armoede, en groeien op in een samenleving met weinig structuur en veiligheid. Hierdoor zijn deze kinderen kwetsbaar en krijgen ze geen kans zich te ontwikkelen.

Right To Play geeft de kracht van spelen door en helpt zo een miljoen kinderen om hun potentieel te herkennen en hun dromen te realiseren. De programma’s van Right To Play hebben meetbare impact op de drie meest essentiële gebieden van de ontwikkeling van het kind: de kwaliteit van het onderwijs, het vermogen om gezond te blijven en de vaardigheden om vreedzaam te leven.

De basis voor Right To Play’s aanpak is eenvoudig: we creëren een veilige omgeving voor kinderen waarin ze zich kunnen richten op hun sociale, emotionele en fysieke groei. Wij geloven sterk in integratie, bescherming van kinderen en gelijkwaardigheid. Met deze principes leren we kinderen en hun gemeenschappen de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om een duurzame positieve verandering te creëren.

Right To Play is een internationale ontwikkelingsorganisatie die in 2000 is opgericht door Olympisch schaatser Johann Olav Koss. Right To Play gelooft dat spelen cruciaal is voor de ontwikkeling van kinderen wereldwijd.

Right To Play wordt sinds 2010 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking heeft Right To Play van de loterij 6,5 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

Right To Play

Thema's
Ontwikkelings- samenwerking
Gesteund sinds
2010
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 2.500.000,-

Spelen is cruciaal voor de ontwikkeling van ieder kind

Onderwijs

In de landen waar Right To Play werkt is de kwaliteit van het onderwijs vaak slecht. Miljoenen kinderen gaan niet, of niet regelmatig, naar school of maken hun school niet af. Dit geldt vooral voor meisjes. Daarom trainen ze leraren in de speelprogramma's van Right To Play, die zij daarna op school uitvoeren. Right To Play helpt hen ook een activerende en meer kindgerichte manier van lesgeven in het schoolprogramma te integreren.

Gezond gedrag

Overdraagbare ziektes, zoals malaria, hiv en aids eisen jaarlijks veel slachtoffers. De speelprogramma's van Right To Play leren kinderen en jongeren daarom over gezondheid en hoe je dit soort ziektes kunt voorkomen. Daarnaast organiseren de Right To Play coaches speelactiviteiten in de lokale gemeenschap, waar alle deelnemers en belangstellenden ook geïnformeerd worden over gezondheidszaken en preventie.

Vreedzaam samenleven

1 miljard kinderen en jongeren leven in conflictgebieden. Zij zijn hun vertrouwen kwijt, missen structuur en hebben last van trauma's. Dankzij de speelprogramma's van Right To Play hebben ze weer plezier, leren ze over zichzelf en de ander en gaan ze op een niet-gewelddadige manier met elkaar om. ​Na afloop van elke speelactiviteit bespreken ze de activiteit met de coach en wat je met dat inzicht kunt als je niet aan het spelen bent. Zo leren ze bijvoorbeeld zich aan regels te houden, samen te werken en om te gaan met winnen en verliezen. De coaches organiseren ook sportactiviteiten voor de gemeenschap die bijdragen aan meer begrip en respect en het vreedzaam oplossen van conflicten.

rightmidden.jpg

Bijzondere projecten van Right To Play

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft Right To Play ook een extra schenking voor een bijzonder project ontvangen van de Postcode Loterij. Zie hieronder meer informatie over dit extra project en andere projecten die door de steun van de Postcode Loterij mede mogelijk zijn gemaakt. 

Extra project 2017 - € 1.475.000 - The Power of Play

692bdf4e-ec31-439f-9681-0c0ad356b995_image4551472580611219684.png

Speel mee en steun Goede Doelen

Mede dankzij onze deelnemers steunen we 148 goede doelen die werken aan een groene, rechtvaardige en gezonde wereld. Dit werk zetten we graag voort en hiervoor hebben we uw hulp nodig. Speel daarom mee met de Postcode Loterij en maak kans op prachtige prijzen!

SPEEL MEE