Stichting Life Goals

Ondanks de toenemende welvaart in Nederland zijn er veel mensen die niet kunnen meekomen. Het aantal mensen dat het alleen niet redt neemt elk jaar toe. Daarmee blijft de druk op de maatschappelijke opvang en gemeenten stijgen. 

Stichting Life Goals Nederland richt zich op de groep mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten. De mensen uit de doelgroep van Stichting Life Goals hebben met elkaar gemeen dat ze kwetsbaar zijn, maar wel meer grip op hun leven willen krijgen. Alleen hebben zij weinig tot geen toegang tot sportaanbod. Terwijl juist deze groep veel profijt kan hebben van sporten op structurele basis. Sport kan deze mensen letterlijk en figuurlijk weer in beweging krijgen. 

Door het aangaan van lokale samenwerkingen, het creëren van een lokaal breed draagvlak en het creëren van een landelijk netwerk maakt Stichting Life Goals het mogelijk om sport structureel in te bedden in het sociale domein. Met deze aanpak geeft Life Goals concrete invulling aan de opgave van gemeenten, sportservicebureaus en overheden om sport in het sociale domein te realiseren. 

Stichting Life Goals heeft sinds 2017 een jaarlijkse bijdrage van de VriendenLoterij ontvangen. Sinds augustus 2021 is Stichting Life Goals een van de goede doelen geworden die een jaarlijkse bijdrage ontvangt van de Nationale Postcode Loterij. De VriendenLoterij en Nationale Postcode Loterij vormen samen de Goede Doelen Loterijen.

Stichting Life Goals

Gesteund sinds
2017
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.300.000
04.x_detailpagina_winston.jpg

Speel mee en steun Goede Doelen

Mede dankzij onze deelnemers steunen we meer dan 148 goede doelen die werken aan een groene, rechtvaardige en gezonde wereld. Dit werk zetten we graag voort en hiervoor hebben we uw hulp nodig. Speel daarom mee met de Postcode Loterij en maak kans op prachtige prijzen!

SPEEL MEE

Extra projecten van Stichting Life Goals

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft Stichting Life Goals ook extra financiering voor een extra project ontvangen. Zie hieronder meer informatie over projecten die door de jaarlijkse en de extra bijdrage van de Postcode Loterij konden worden gerealiseerd.

Extra Project 2020 - €300.000 - Life Goals Youth