Humanitas en de Postcode Loterij: Samen helpen we mensen weer grip op hun leven  te krijgen

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. 25.000 vrijwilligers helpen jaarlijks zo’n 75.000 mensen die het even niet in hun eentje redden.

Mensen die bijvoorbeeld het overzicht op hun financiën kwijt zijn of wel wat hulp bij de opvoeding kunnen gebruiken. Of die een maatje zoeken voor een goed gesprek en om samen leuke dingen mee te doen.

De hulp is gratis en gelijkwaardig. De vrijwilligers helpen iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. De deskundigheid van onze vrijwilligers is cruciaal. Ook omdat de problemen waar zij tegenwoordig mee te maken krijgen steeds complexer zijn. Training en begeleiding zijn daarom onmisbaar. Om onze vrijwilligers te leren gelijkwaardig te communiceren met deelnemers bijvoorbeeld. Of hoe ze deelnemers in staat stellen hun problemen zelf op te lossen. Zo gaan alle 25.000 vrijwilligers van Humanitas goed toegerust aan de slag, zodat zij nog meer mensen nog beter kunnen helpen.

Humanitas wordt al sinds 2008 door de Nationale Postcode Loterij gesteund.
Sinds de start van de samenwerking heeft Humanitas van de loterij 62,9 miljoen euro mogen ontvangen voor haar activiteiten.

Humanitas

Thema's
Sociale Cohesie in Nederland
Gesteund sinds
2008
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 22.500.000,-

Hoe helpt Humanitas mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken?

Gelijkwaardige hulp

De hulp van de vrijwilligers is gelijkwaardig. De vrijwilliger staat niet boven maar naast de deelnemer. Samen zoeken ze naar oplossingen.

Hulp op tijdelijke basis

Humanitas bied\t hulp op tijdelijke basis. Vrijwilliger en deelnemer ontmoeten elkaar gedurende een vooraf afgesproken periode. In die tijd werken ze er samen aan dat de deelnemer na afloop van het contact zijn of haar leven weer op eigen kracht aan kan.

Lokale hulp

Humanitas heeft tachtig afdelingen door het hele land. Zo kan de organisatie hulp bieden waar nodig. Het doel is daarbij steeds dat deelnemers zeggen: "Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik zelf mijn leven weer oppakken".

Humanitas_Eenzaamheid Tandem.jpg
Carolien.png

Speel mee en steun Goede Doelen

Mede dankzij onze deelnemers steunen we 148 goede doelen die werken aan een groene, rechtvaardige en gezonde wereld. Dit werk zetten we graag voort en hiervoor hebben we uw hulp nodig. Speel daarom mee met de Postcode Loterij en maak kans op prachtige prijzen!

SPEEL MEE

Bijzondere projecten van Humanitas

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft Humanitas ook extra financiering voor bijzondere projecten van de Postcode Loterij ontvangen. Zie hieronder meer informatie over de projecten die hierdoor mogelijk zijn gemaakt. De programma’s zijn erop gericht om risicogezinnen met kleine kinderen en kwetsbare jongeren een veilig leefklimaat te bieden.

Extra project 2016 - € 1.825.000 - Get a grip - Jongeren schuldenvrij met Get a Grip

humanitas-benieuwd.png

Benieuwd naar het werk van Humanitas?

Naar de website