Waddenvereniging en de Postcode Loterij: Het Werelderfgoed Waddenzee beschermen en blijvend beleven

De Waddenzee is het allerlaatste natuurgebied in Nederland waar wind, water en getij nog zoveel hun eigen gang kunnen gaan. Toch staan natuur, rust en ruimte voortdurend onder druk. De Waddenvereniging zet zich samen met liefhebbers van dit unieke natuurgebied in voor de schitterende ruigheid van dit unieke gebied.

De Waddenvereniging werkt via concrete projecten aan het behoud en herstel van het waddengebied. Daarnaast wijzen zij mensen graag de weg naar het wad om jong en oud de rijkdom van de Waddenzee ook echt te laten voelen.
De Waddenvereniging wordt sinds 1997 door de Postcode Loterij gesteund.
Sinds de start van de samenwerking heeft de Waddenvereniging van de loterij
25,9 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

Waddenvereniging

Thema's
Natuurbescherming
Gesteund sinds
1997
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 9.536.000,-

Wat doet de Waddenvereniging zoal?

Mensen laten kennismaken met de Waddenzee

Het uitroepen door UNESCO van de Waddenzee als Werelderfgoed is wereldwijde erkenning voor dit schitterende natuurgebied. Jaarlijks neemt de Waddenvereniging zoveel mogelijk mensen mee om kennis te laten maken met de unieke waarden van het Werelderfgoed Waddenzee. De meeste activiteiten van de vereniging vinden in het hoogseizoen plaats. Zo organiseren zij bijvoorbeeld elke zomer de Werelderfgoedweken, een reeks exclusieve en eenmalige waddenbelevenissen in samenwerking met lokale ondernemers. Ook steken ze, samen met vele wadliefhebbers, tijdens het WaddenWerkWeekend in september de handen uit de mouwen om plastic afval op te ruimen.

Herstel waddendynamiek bij de randen van het wad

De komende jaren breken er drukke tijden aan voor de randen van de Waddenzee. Zeespiegelstijging zorgt voor veel werk aan de duinen en dijken. De Waddenvereniging ziet kansen om dit te doen op zo’n manier dat de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee zoveel mogelijk hersteld wordt. Met de Vismigratierivier is er voor het eerst weer een open verbinding gemaakt tussen de Waddenzee en het binnenland. Het is een prachtig voorbeeld van hoe je kunt bouwen met de natuur om waterveiligheid te verbeteren en een impuls te geven aan de regionale economie.

Verzet tegen zout- en gaswinning in het gebied

De Waddenvereniging verzet zich tegen activiteiten die de unieke natuur van de Waddenzee bedreigen. De Rijksoverheid heeft een vergunning afgegeven voor zoutwinning onder de Waddenzee en er liggen plannen om naar gas te boren bij verschillende Waddeneilanden. De Waddenvereniging vindt dat er te grote risico’s worden genomen wanneer dit wordt toegestaan en komt daarom in actie.

Waddenvereniging_Hoe.jpg