Vogelbescherming Nederland en Waddenvereniging

Holwerd aan Zee

In het verleden werd ons land in kustgebieden vaak beschermd door de aanleg van polders en dijken. Maar in de loop der tijd is gebleken dat dit ervoor gezorgd heeft dat het leefgebied van verschillende vogels, vissen en planten onder druk is komen te staan. In dit droomfondsproject wordt daarom bij Holwerd de verbinding tussen de zee en het achterland hersteld, waardoor een uniek getijden-natuurgebied voor vogels en vissen ontstaat. Dit nieuwe beschermde gebied draagt ook bij aan herstel van het bredere gebied, UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee. Daarnaast zorgt het project ook voor economische kansen in deze krimpregio door ontwikkeling van toerisme en zilte landbouw.

De bijdrage van de Postcode Loterij zal er, samen met financiering uit andere bronnen, voor zorgen dat het nieuwe natuurgebied vanaf 2022 bezocht kan worden door vogels, vissen én mensen. Bovendien levert het project lessen en inspiratie om ook op andere plekken langs de kust de verbinding tussen land en zee te herstellen en zo nog meer bij te dragen aan natuurherstel.

2019 - Vogelbescherming Nederland en Waddenvereniging: Holwerd aan Zee

Project
Uniek getijden-natuurgebied
Bijzonder project in
2019
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 15 miljoen