Waddenvereniging

Verlenging vispassage

Met de aanleg van de Afsluitdijk werd de ecologische balans in het nieuwe IJsselmeer verstoord. Veel vissoorten konden vanwege de dijk niet meer van zoet naar zout water zwemmen of andersom. Een consortium van partners werkte de afgelopen jaren aan een oplossing: de Vismigratierivier. Via deze passage kunnen vele miljoenen trekvissen de Afsluitdijk passeren, dit zorgt op termijn voor een verbetering van de visstand in het IJsselmeer en de rivieren. Eerder ontving de Waddenvereniging een bijdrage van de Postcode Loterij voor de totstandkoming van de Vismigratierivier. In het najaar van 2018 wordt met de aanleg gestart. Het oorspronkelijke ontwerp van de vispassage vereist dat die regelmatig sluit om te voorkomen dat te veel zout water het IJsselmeer in stroomt. Dit betekent echter ook dat er alsnog een beperking is van de trek van vissen. Door de passage een kilometer te verlengen kan die permanent openblijven zonder het risico op verzilting van het IJsselmeer ontstaat zo dus een nog meer natuurgetrouwe situatie en kunnen nog meer vissen de passage gebruiken.

Afsluitdijk Wadden Center

Mede dankzij deze extra bijdrage van de Postcode Loterij is vorig jaar begonnen met het bouwen van het Afsluitdijk Wadden Center. Na een voortvarende bouwperiode is het nu klaar om bezoekers vanuit de hele wereld te ontvangen.

Meer informatie over het extra project van de Waddenvereniging en het Wadden Center:

Eén van Nederlands beroemdste bouwwerken is de Afsluitdijk. De bouw van deze dijk was een nuttig en prachtig staaltje watermanagement. Het nadeel van de Afsluitdijk is alleen dat de visstand in de Waddenzee en het IJsselmeer heel laag is.

Daarom werkt De Waddenvereniging met andere organisaties samen om een slingerende vismigratierivier aan te leggen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Een ecoduct voor vissen. De organisaties willen met dit initiatief een lans breken voor een kwalitatief goede inrichting van de Afsluitdijk en omgeving. Een inrichting die zorgt voor de veiligheid, zoetwatervoorziening, maar óók voor de potentie van de natuur en recreatie. De vismigratierivier is gepland bij het sluizencomplex Kornwerderzand en biedt met het informatiecentrum een unieke kans om de vistrek van de palingen en spieringen te beleven. Dit informatiecentrum, het Afsluitdijk Wadden Center, biedt bezoekers een totaalbeleving over Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de voor de wereld unieke Vismigratierivier, het IJsselmeergebied en niet te vergeten de Afsluitdijk zelf. Tegen deze interactieve achtergrond krijgt de bezoeker niet alleen een levendig beeld van de omgeving, maar ook van de vele waterbouwkundige en andere vernieuwende projecten die hier worden gerealiseerd. Speciaal opgeleide gidsen van de Waddenvereniging zullen in het Afsluitdijk Wadden Center schoolklassen en andere bezoekers de komende jaren laten kennismaken met de bijzondere onderwaternatuur van het gebied en het belang van vis en vismigratie.

 

2018 - Waddenvereniging: Vismigratierivier – de laatste km

Project
Verlenging vispassage
Bijzonder project in
2018
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 5.114.000