Vfonds en de Postcode Loterij: vrede en vrijheid voor iedereen

Het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor vrede en vrijheid. Voor de erkenning en waardering van de mensen die zich inzetten voor de vrede en de veiligheid van iedereen. Het vfonds ondersteunt diverse projecten die de democratie en de rechtsstaat stimuleren.

Vrede en veiligheid in de wereld zijn belangrijk. Vrijheid is in veel landen niet zo vanzelfsprekend als hier in Nederland. De projecten die het vfonds ondersteunt laten zien dat je zelf ook iets kunt doen om de vrede en vrijheid te behouden.
Dat het mogelijk is om een verschil te maken door je in te zetten voor een democratischere samenleving.

Het vfonds wordt sinds 2012 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 70,4 miljoen euro voor haar activiteiten.

vfonds

Thema's
Sociale Cohesie in Nederland
Gesteund sinds
2012
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 51.528.180,-

Het vfonds investeert in vrede door te zorgen voor:

Erkenning en waardering

Erkenning en waardering van oorlogs- en dienstslachtoffers en ook slachtoffers van geweld, ontstaan door inzet namens de Nederlandse overheid waar ook ter wereld

Herinneringen levend houden

Het levend houden van de herinnering aan oorlog, het herdenken van slachtoffers van conflicten en het vieren van bevrijding en vrijheid

Vrede, democratie en rechtsstaat

vfonds_Hoe.jpg