Vfonds

Uitbreiding Bevrijdingsmuseum Zeeland

De Amerikaanse president Roosevelt, wiens voorouders afkomstig zijn uit Zeeland, formuleerde in 1941 de Vier Vrijheden: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van vrees en vrijwaring van gebrek. De Vier Vrijheden zijn opgenomen in de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens. Het gedachtegoed van President Roosevelt krijgt nu een permanent onderkomen in het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Het museum laat in een historische context zien dat de strijd voor en de bevordering van vrijheid nog steeds actueel is en ons allemaal aangaat. Ook bouwt het Bevrijdingsmuseum Zeeland met hulp van het vfonds een tentoonstellingspaviljoen waarin aandacht komt voor de Slag om de Schelde die in 1944 van beslissende betekenis was voor het einde van de Tweede Wereldoorlog in West-Europa.

2018 - vfonds: Vier Vrijheden & Uitbreiding Bevrijdings-museum Zeeland

Project
Uitbreiding Bevrijdingsmuseum Zeeland
Bijzonder project in
2018
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.650.000